Proiecte în dezbatere -2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.5 din 01.02.2023 – privind trecerea terenurilor extravilan în suprafață de 500.000 mp (50 ha), având categoria de folosință pășune, din domeniul public în domeniul privat al comunei Micești, județul Argeș
REFERAT DE APROBARE al PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr.5 din 01.02.2023 – privind trecerea terenurilor extravilan în suprafață de 500.000 mp (50 ha), având categoria de folosință pășune, din domeniul public în domeniul privat al comunei Micești, județul Argeș
RAPORT DE SPECIALITATE al PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr.5 din 01.02.2023 – privind trecerea terenurilor extravilan în suprafață de 500.000 mp (50 ha), având categoria de folosință pășune, din domeniul public în domeniul privat al comunei Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.4 din 31.01.2023 – privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe anul 2023 și estimarile pentru anii 2024-2026
REFERAT DE APROBARE al PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr.4 din 31.01.2023 – privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe anul 2023 și estimarile pentru anii 2024-2026
RAPORT DE SPECIALITATE al PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr.4 din 31.01.2023 – privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe anul 2023 și estimarile pentru anii 2024-2026
ANEXA 1 la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr.4 din 31.01.2023 – privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe anul 2023 și estimarile pentru anii 2024-2026

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.3 din 16.01.2023 referitor la trecerea terenurilor extravilan în suprafață de 176 ha având categoria de folosință pășune din domeniul public în domeniul privat al comunei Micești, județul Argeș, exceptând suprafața aferentă drumurilor de exploatare din comuna Micești, județul Argeș situate în proximitatea amplasamentelor pășunilor
REFERAT DE APROBARE al PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr.3 din 16.01.2023 referitor la trecerea terenurilor extravilan în suprafață de 176 ha având categoria de folosință pășune din domeniul public în domeniul privat al comunei Micești, județul Argeș, exceptând suprafața aferentă drumurilor de exploatare din comuna Micești, județul Argeș situate în proximitatea amplasamentelor pășunilor
RAPORT DE SPECIALITATE al PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr.3 din 16.01.2023 referitor la trecerea terenurilor extravilan în suprafață de 176 ha având categoria de folosință pășune din domeniul public în domeniul privat al comunei Micești, județul Argeș, exceptând suprafața aferentă drumurilor de exploatare din comuna Micești, județul Argeș situate în proximitatea amplasamentelor pășunilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.2 din 09.01.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a locurilor de joacă, publice, pentru copiii din Comuna Miceşti, Judeţul Argeş
REFERAT DE APROBARE al PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr.2 din 09.01.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a locurilor de joacă, publice, pentru copiii din Comuna Miceşti, Judeţul Argeş
ANEXA 1 la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr.2 din 09.01.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a locurilor de joacă, publice, pentru copiii din Comuna Miceşti, Judeţul Argeş

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1 din 06.01.2023 privind aprobarea Achiziţionării unei Autovidanje pentru Comuna Miceşti, Judeţul Argeş
REFERAT DE APROBARE al PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr. 1 din 06.01.2023 privind aprobarea Achiziţionării unei Autovidanje pentru Comuna Miceşti, Judeţul Argeş