Anunț de publicitate ADV1398478 din 06.12.2023, achiziție directă în SICAP – Execuție lucrări pentru investiția „ Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Brânzari, comuna Micești, județul Argeș

CAIET DE SARCINI CERTIFICAT DE URBANISM ÎNFIINȚARE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL BRÂNZARI DECIZIE DE ÎNCADRARE MEDIU ÎNFIINȚARE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL BRÂNZARI AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL BRÂNZARI BREVIAR CALCUL NECESAR APĂ BRÂNZARI-MICEȘTI PC 1128 ALIMENTARE CU APĂ BRÂNZARI […]

Continue Reading

ANUNȚ privind concesionarea prin licitație publică a unui spațiu cu destinația Cabinet Medic de Familie1 din domeniul public al Comunei Micești

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Micești, cu sediul in sat Micești, comuna Micesti, strada Primăriei nr. 72, județul Argeș, telefon 0248234002, fax: 0248234002, e-mail:primaria.micesti@yahoo.com, Cod fiscal 4318474. 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special […]

Continue Reading

Anunț de publicitate nr. 5567 din 29.06.2023, achiziție directă în SICAP – Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Micești, judetul Argeș

Modalitate de atribuire : Anunt de publicitate achizitie directa in SICAP Tip anunt: Achizitie directa Tip contract: Executie Lucrari Denumirea achizitie:« Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Micesti, judetul Arges » Cod CPV: 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2) DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE ACHIZIȚIE DIRECTĂ FORMULARE ILUMINAT PUBLIC PROIECT CONTRACT ILUMINAT DG – Iluminat Micesti […]

Continue Reading

ANUNŢ DE PARTICIPARE la licitaţia publică cu oferta în plic închis din ziua de 19.06.2023 – privind acordarea dreptul de superficie asupra terenului extravilan în suprafață de 500.000 MP (50,00 HECTARE), înscris în carțile funciare cu nr. 81126, 80897, 81123, 81117, 81122, 84384 U.A.T. Micești, județul Argeș,

ANUNŢ DE PARTICIPARE la licitaţia publică cu oferta în plic închis din ziua de 19.06.2023 Primăria Micești, cu sediul în comuna Micești, județul Argeș, telefon 0248234002, C.I.F. 318474,  în calitate de proprietar, anunţă: Organizarea licitaţiei publice cu oferta în plic închis privind acordarea dreptul de superficie asupra terenului extravilan în suprafață de 500.000 MP (50,00 […]

Continue Reading

Anunț nr. 2940 din 23.09.2023 – privind concesionarea prin licitație publică a unui spațiu  din domeniul public al Comunei Micești

ANUNȚ privind concesionarea prin licitație publică a unui spațiu  din domeniul public al Comunei Micești Comuna Micești organizează în data de 20.04.2023 licitație publică pentru concesionarea pe o perioada de 5 ani a unui spațiu în incinta Dispensarului uman, cu destinația de Cabinet medical stomatologie și cu suprafață totală de 62,32 mp, reprezentând 24,38 mp […]

Continue Reading

Anunț nr. 2939 din 23.03.2021 – privind concesionarea prin licitație publică a unui spațiu  din domeniul public al Comunei Micești

ANUNȚ privind concesionea pin licitație publică a unui spatiu  din domeniul public al Comunei Micești Comuna Micești organizează în data de 20.04.2023 licitație publică pentru concesionarea pe o perioada de 5 ani a unui spațiu în incinta Dispensarului uman, cu destinația de Cabinet medical familie 2  și o suprafață totală de 73,83 mp, reprezentând 35,88 […]

Continue Reading

Anunț nr. 2938 din 23.03.2021 – privind concesionarea prin licitație publică a unui spațiu din domeniul public al Comunei Micești

ANUNȚ Privind concesionea pin licitație publică a unui spatiu  din domeniul public al Comunei Micești Comuna Micești organizează în data de 20.04.2023 licitație publică pentru concesionarea pe o perioada de 5 ani a unui spațiu în incinta Dispensarului uman, cu destinația de Cabinet medical familie 1  și o suprafață totală de 96,19 mp, reprezentând 58,24 […]

Continue Reading