Proiecte și investiții

Proiecte depuse la PNDL în sesiunea FEBRUARIE-MARTIE 2017

1. „CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT  P+E+M – 50 COPII, IN SATUL MICESTI, COMUNA MICESTI, JUDETUL ARGES”

2. „PRIMA INFIINTARE A RETELEI PUBLICE DE APA UZATA, INCLUSIV STATIE DE EPURARE IN SATELE MICESTI SI PURCARENI, COMUNA MICESTI, JUDETUL ARGES”

3. „ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE PURCĂRENI ŞI MICEŞTI, COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ”

4. „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, COMUNA MICESTI, JUDETUL ARGES”

5. „REABILITARE SI EFICIENTIZARE SISTEM DE ILUMINAT MICESTI”

6. „MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 PURCARENI (corp vechi), COMUNA MICESTI, JUD. ARGES”

7. „MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA PRIMARA NR. 1 PAULEASCA (corp vechi), COMUNA MICESTI, JUD. ARGES”

8. „MODERNIZARE, DOTARE SI EXTINDERE  SCOALA PRIMARA NR. 2 PAULEASCA, COMUNA MICESTI, JUD. ARGES”

9. „EXTINDEREA SISTEMULUI  DE CANALIZARE IN SATUL MICESTI, COMUNA MICESTI, JUDETUL ARGES”

10. „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA MICESTI, JUDETUL ARGES”

11. „GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT PURCARENI, COMUNA MICESTI, JUDETUL ARGES”

12. „INFIINȚARE CREȘA ÎN COMUNA MICESTI, JUD. ARGES”

13. „INFIINȚARE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA MICEŞTI, JUDEȚUL ARGEŞ”

14. „CENTRU CULTURAL MULTIFUNCŢIONAL ÎN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ”

15. „POD PENTRU TRAFIC UŞOR PE DRUM LATERAL DIN DJ 740, PESTE APA MICEASCA, PUNCTUL BĂILE COMUNALE, COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ”

16. „ASIGURAREA SCURGERII APELOR ÎN PUNCTUL VALEA TEIŞULUI, SATUL BRÂNZARI, ÎN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ”

17. „AMENAJARE INTERSECŢII ÎN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ”

 

Proiecte depuse la PNDR:

1. „CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT  P+E+M – 50 COPII, IN SATUL MICESTI, COMUNA MICESTI, JUDETUL ARGES”

 

Proiecte ce urmează a fi depuse la PNDR:

1. „PRIMA INFIINTARE A RETELEI PUBLICE DE APA UZATA, INCLUSIV STATIE DE EPURARE IN SATELE MICESTI SI PURCARENI, COMUNA MICESTI, JUDETUL ARGES” FAZA  I

2. „ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE PURCĂRENI ŞI MICEŞTI, COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ”

3. „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, COMUNA MICESTI, JUDETUL ARGES”

 

Proiecte ce urmează a fi depuse la GAL TAM

1. „ÎNFIINŢARE SPAŢII PUBLICE DE RECREERE – TEREN DE SPORT, IN SATUL PĂULEASCA, CĂTUN TROISLAV, COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ”