Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

DCA DIMENSIONAL CONTROL SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire hală producţie şi clădire spaţii administrative P+2E şi împrejmuire teren” n(producţie echipamente metrologie), propus a fi amplasat în comuna Miceşti, sat Miceşti, Nr.cad.83808,CF 82149, jud.Argeş. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges, […]

Continue Reading

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare COMUNA MICEŞTI, titularal proiectului „Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Micești, județul Argeș”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, în cadrul precedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  „Construire centru de colectare […]

Continue Reading

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu         COMUNA MICEŞTI, cu sediul în comuna Micești, sat Micești, str. Primăriei nr. 72, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Micești, județul Argeș” propus […]

Continue Reading

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare        Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA MICEŞTI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediulu de către  APM Argeş nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor […]

Continue Reading

Anunț nr. 1133 din 07.02.2024 – concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant contractual de administrator

Nr. 1133/07.02.2024 CENTRALIZATOR al concursului organizat în data de 02.02.2024  pentru concursul de recrutare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant contractual de administrator în cadrul Compartimentului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești NR. CRT. Număr dosar PUNCTAJ PROBA SCRISĂ PUNCTAJ INTERVIU REZULTATUL FINAL 1. 671/23.01.2024 65,5 67 puncte ADMIS Afișat […]

Continue Reading

Anunț nr. 1092 din 06.02.2024 REZULTATUL  PROBEI INTERVIU a concursului organizat în data de 02.02.2024  pentru concursul de recrutare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant contractual de administrator în cadrul Compartimentului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești

Nr.   1092/06.02.2024 REZULTATUL  PROBEI INTERVIU a concursului organizat în data de 02.02.2024  pentruconcursul de recrutare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant contractual de administrator în cadrul Compartimentului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești   NR. CRT. Număr dosare PUNCTAJ INTERVIU REZULTATUL INTERVIULUI 1. 671/23.01.2024 67 puncte ADMIS Candidații nemulțumiți pot […]

Continue Reading

Anunț nr. 1016 din 02.02.2024 – REZULTATUL  PROBEI SCRISE a concursului organizat în data de 02.02.2024  pentru oncursul de recrutare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant contractual de administrator în cadrul Compartimentului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești

Nr. 1016/02.02.2024 REZULTATUL  PROBEI SCRISE a concursului organizat în data de 02.02.2024  pentruconcursul de recrutare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant contractual de administrator în cadrul Compartimentului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești NR.CRT. Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Rezultat probă scrisă 1.        472/15.01.2024 19 puncte  RESPINS […]

Continue Reading

Anunț nr. 813 din 29.01.2024 – REZULTATUL privind reevaluarea selecției dosarelor înscrise la concursul organizat în data de 02.02.2024, pentru recrutarea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant contractual de administrator în cadrul Compartimentului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești

Nr. 813/29.01.2024 REZULTATUL Privind reevaluarea selecției dosarelor înscrise la concursul organizat în data de 02.02.2024, pentru recrutarea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant contractual de administrator în cadrul Compartimentului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești Nr. crt. Nume, prenume Rezultatul reevaluării selecției dosarelor Motivul respingerii contestației 700/25.01.2024 RESPINS Nu a […]

Continue Reading