Proiecte în dezbatere -2021


PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 61 din 22.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021
REFERAT DE APROBARE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 60 din 14.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021
REFERAT DE APROBARE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021
RAPORT DE SPECIALITATE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 59 din din 02.12.2021 PRIN CARE SE PROPUNE SCHIMBAREA DESTINAŢIEI PRIN DEMOLAREA CLĂDIRII UNDE A FUNCŢIONAT VECHEA ŞCOALĂ DIN SATUL MICEŞTI ŞI CONSTUIREA UNUI PARC VERDE CU ARBORI, ARBUŞTI, ALEI PIETONALE, FOIŞOARE, BĂNCUŢE, MESE DE PING-PONG DIN BETON, SPAŢIU RECREATIV PENTRU COMUNITAT
RAPORT DE SPECIALITATE al PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE PROPUNE SCHIMBAREA DESTINAŢIEI PRIN DEMOLAREA CLĂDIRII UNDE A FUNCŢIONAT VECHEA ŞCOALĂ DIN SATUL MICEŞTI ŞI CONSTUIREA UNUI PARC VERDE CU ARBORI, ARBUŞTI, ALEI PIETONALE, FOIŞOARE, BĂNCUŢE, MESE DE PING-PONG DIN BETON, SPAŢIU RECREATIV PENTRU COMUNITAT
REFERAT DE APROBARE al PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE PROPUNE SCHIMBAREA DESTINAŢIEI PRIN DEMOLAREA CLĂDIRII UNDE A FUNCŢIONAT VECHEA ŞCOALĂ DIN SATUL MICEŞTI ŞI CONSTUIREA UNUI PARC VERDE CU ARBORI, ARBUŞTI, ALEI PIETONALE, FOIŞOARE, BĂNCUŢE, MESE DE PING-PONG DIN BETON, SPAŢIU RECREATIV PENTRU COMUNITAT

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 58 din din 02.12.2021 PRIN CARE SE PROPUNE REABILITAREA ŞI EXTINDEREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL PURCĂRENI
REFERAT DE APROBARE al PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE PROPUNE REABILITAREA ŞI EXTINDEREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL PURCĂRENI

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 54 din din 25.11.2021 PRIVIND APROBAREA OBIECTULUI DE INVESTIŢIE, ÎNFIINŢARE CABINETE MEDICALE ŞCOLARE ÎN CADRUL ŞCOLILOR DIN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ
RAPORT DE SPECIALITATE al PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA OBIECTULUI DE INVESTIŢIE, ÎNFIINŢARE CABINETE ŞCOLARE ÎN CADRUL ŞCOLILOR DIN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ
REFERAT DE APROBARE al PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA OBIECTULUI DE INVESTIŢIE, ÎNFIINŢARE CABINETE ŞCOLARE ÎN CADRUL ŞCOLILOR DIN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 53 din din 25.11.2021 privind aprobarea obiectului de investiție ÎNFIINȚARE PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE în Comuna Micești, județul Argeș
REFERAT DE APROBARE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea obiectului de investiție ÎNFIINȚARE PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE în Comuna Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 52 din din 22.11.2021 privind modificarea si completarea hotărârii consiliului local al Comunei Micești nr. 11 din 06.05.2021 cu privire la implementarea proiectului DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ CU AUTOBASCULANTĂ ȘI SĂRĂRIȚĂ
REFERAT DE APROBARE al Proiectului de Hotărâre privind modificarea si completarea hotărârii consiliului local al Comunei Micești nr. 11 din 06.05.2021 cu privire la implementarea proiectului DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ CU AUTOBASCULANTĂ ȘI SĂRĂRIȚĂ
RAPORT DE SPECIALITATE al Proiectului de Hotărâre privind modificarea si completarea hotărârii consiliului local al Comunei Micești nr. 11 din 06.05.2021 cu privire la implementarea proiectului DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ CU AUTOBASCULANTĂ ȘI SĂRĂRIȚĂ

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 51 din din 22.11.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș pentru o perioadă de trei luni
REFERAT DE APROBARE al Proiectului de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș pentru o perioadă de trei luni
RAPORT DE SPECIALITATE al Proiectului de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș pentru o perioadă de trei luni

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 49 din din 10.11.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021
REFERAT DE APROBARE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021
RAPORT DE SPECIALITATE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021
Amendamente nr.11305 din 24.11.2021 al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 48 din din 10.11.2021 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al Comunei Micești din Județul Argeș
REFERAT DE APROBARE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al Comunei Micești din Județul Argeș
RAPORT DE SPECIALITATE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al Comunei Micești din Județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 47 din 25.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021
REFERAT DE APROBARE nr.10499 din 21.10.2021 al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021
REFERAT DE APROBARE nr.10501 din 21.10.2021 al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021
RAPORT DE SPECIALITATE nr.10500 din 21.10.2021 al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021
RAPORT DE SPECIALITATE nr.10502 din 21.10.2021 al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021
Amendamente nr.10604 din 27.10.2021 al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021
ADRESĂ MINISTERUL FINANȚELOR nr.208006 din 11.10.2021
ADRESĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MICEȘTI nr.10463 din 19.10.2021
EXTRAS DE CONT la data de 02.07.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 45 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Modernizare drumuri locale în comuna Micești, județul Argeș
REFERAT DE APROBARE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Modernizare drumuri locale în comuna Micești, județul Argeș
RAPORT DE SPECIALITATE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Modernizare drumuri locale în comuna Micești, județul Argeș
Anexa 1 la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 45 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Modernizare drumuri locale în comuna Micești, județul Argeș
Anexa 2 la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 45 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Modernizare drumuri locale în comuna Micești, județul Argeș
Anexa 3 la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 45 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Modernizare drumuri locale în comuna Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 44 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Brânzari, comuna Micești, județul Argeș
REFERAT DE APROBARE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Brânzari, comuna Micești, județul Argeș
RAPORT DE SPECIALITATE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Brânzari, comuna Micești, județul Argeș
Anexa 1 la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 44 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Brânzari, comuna Micești, județul Argeș
Anexa 2 la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 44 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Brânzari, comuna Micești, județul Argeș
Anexa 3 la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 44 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Brânzari, comuna Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 43 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Prima înființare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș
REFERAT DE APROBARE al Proiectului de Hotărâreprivind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Prima înființare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș
RAPORT DE SPECIALITATE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Prima înființare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș
Anexa 1 la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 43 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Prima înființare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș
Anexa 2 la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 43 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Prima înființare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș
Anexa 3 la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 43 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Prima înființare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 42 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Extinderea sistemului de canalizare în satul Micești, comuna Micești, județul Argeș
REFERAT DE APROBARE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Extinderea sistemului de canalizare în satul Micești, comuna Micești, județul Argeș
RAPORT DE SPECIALITATE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Extinderea sistemului de canalizare în satul Micești, comuna Micești, județul Argeș
Anexa 1 la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 42 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Extinderea sistemului de canalizare în satul Micești, comuna Micești, județul Argeș
Anexa 2 la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 42 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Extinderea sistemului de canalizare în satul Micești, comuna Micești, județul Argeș
Anexa 3 la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 42 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Extinderea sistemului de canalizare în satul Micești, comuna Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 41 din 05.10.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție Înființare locuri de joacă în satele Micești, Purcăreni, Păuleasca din Comuna Micești, județul Argeș- loc de joaca Micești
REFERAT DE APROBARE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție Înființare locuri de joacă în satele Micești, Purcăreni, Păuleasca din Comuna Micești, județul Argeș- loc de joaca Micești
RAPORT DE SPECIALITATE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție Înființare locuri de joacă în satele Micești, Purcăreni, Păuleasca din Comuna Micești, județul Argeș- loc de joaca Micești
DEVIZ GENERAL al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție Înființare locuri de joacă în satele Micești, Purcăreni, Păuleasca din Comuna Micești, județul Argeș- loc de joaca Micești

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 40 din 05.10.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investitie Înființare locuri de joacă în satele Micești, Purcăreni, Păuleasca din Comuna Micești, județul Argeș- loc de joaca Păuleasca
REFERAT DE APROBARE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investitie Înființare locuri de joacă în satele Micești, Purcăreni, Păuleasca din Comuna Micești, județul Argeș- loc de joaca Păuleasca
RAPORT DE SPECIALITATE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investitie Înființare locuri de joacă în satele Micești, Purcăreni, Păuleasca din Comuna Micești, județul Argeș- loc de joaca Păuleasca
DEVIZ GENERAL al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investitie Înființare locuri de joacă în satele Micești, Purcăreni, Păuleasca din Comuna Micești, județul Argeș- loc de joaca Păuleasca

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 39 din 04.10.2021 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții Înființare creșă în comuna Micești, județul Argeș
REFERAT DE APROBARE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectului de investiție Înființare creșă în comuna Micești, județul Argeș,cuprins pentru finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020
RAPORT DE SPECIALITATE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectului de investiție Înființare creșă în comuna Micești, județul Argeș,cuprins pentru finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 38 din 01.10.2021 privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție Înființare creșă în comuna Micești, județul Argeș
REFERAT DE APROBARE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție Înființare creșă în comuna Micești, județul Argeș
RAPORT DE SPECIALITATE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție Înființare creșă în comuna Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 37 din 01.10.2021 privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului și a Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale în Zona Centrală, județul Argeș
REFERAT DE APROBARE al Proiectului de Hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului și a Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale în Zona Centrală, județul Argeș
RAPORT DE SPECIALITATE al Proiectului de Hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului și a Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale în Zona Centrală, județul Argeș
Adresa nr. 364 din 21.09.2021, privind raportul de specialitate al Servsal Argeș
Anexa nr.1
Anexa nr.2
Anexa nr.3
Anexa nr.4
Anexa nr.5

Proiect Hotărâre nr.36/23.09.2021 – privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al comunei Micești, care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Micești, pentru anul școlar 2021-2022
REFERAT DE APROBARE la proiectul de Hotărâre nr.36/23.09.2021 – privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al comunei Micești, care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Micești, pentru anul școlar 2021-2022
RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de Hotărâre nr.36/23.09.2021 – privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al comunei Micești, care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Micești, pentru anul școlar 2021-2022
Adresa nr. 8985 din 06.09.2021, privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al comunei Micești, care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Micești, pentru anul școlar 2021-2022

Proiect Hotărâre nr.35/21.09.2021 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul III 2021
REFERAT DE APROBARE RECTIFICARE BUGET TRIMESTRUL III ANUL 2021 – Primar ING. VOICU DUMITRU
RAPORT DE SPECIALITATE RECTIFICARE BUGET TRIMESTRUL III ANUL 2021 – Primar ING. VOICU DUMITRU
REFERAT DE APROBARE RECTIFICARE BUGET TRIMESTRUL III ANUL 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
RECTIFICARE BUGET TRIMESTRUL III ANUL 2021

Amendamente la Proiect Hotărâre nr.35/21.09.2021 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul III 2021
Amendamente la Proiect Hotărâre nr.35/21.09.2021 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul III 2021 – Primar ING. VOICU DUMITRU

Proiect Hotărâre nr.34/30.08.2021 – privind aderarea Unității Administrativ -Teritoriale Comuna Micești din Județul Argeș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș (Apă- Canal)
REFERAT DE APROBARE al Proiectului de Hotărâre privind aderarea Unității Administrativ -Teritoriale Comuna Micești din Județul Argeș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș (Apă- Canal)
Amendamente la Proiectul de Hotarâre nr. 34 din 30.08.2021 privind aderarea Unității Administrativ -Teritoriale Comuna Micești din Județul Argeș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș (Apă- Canal)
RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de Hotărâre nr. 34 din 30.08.2021 privind aderarea Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Miceşti din Judeţul Argeş la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Argeş (Apă-Canal).


Proiect Hotărâre nr.33/30.07.2021 – privind aprobare număr şi cuantum burse școlare
RAPORT DE SPECIALITATE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea număr și cuantum burse școlare
REFERAT DE APROBARE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea număr şi cuantum burse şcolare

Proiect Hotărâre nr.32/30.07.2021 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea destinației terenului, ridicarea interdicției de construire și reglementare urbanistică pentru Desființare anexă gospodărească, construire Centru Maltez de servicii sociale și comunitare, împrejmuire proprietate, ministație epurare, loc de joacă și parcare, sat Păuleasca, comuna Micești, județul Argeș
RAPORT DE SPECIALITATE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea destinației terenului, ridicarea interdicției de construire și reglementare urbanistică pentru Desființare anexă gospodărească, construire Centru Maltez de servicii sociale şi comunitare, împrejmuire proprietate, ministaţie epurare, loc de joacă şi parcare“ sat Păuleasca, comuna Micești, județul Argeș
REFERAT DE APROBARE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea destinației terenului, ridicarea interdicției de construire şi reglementare urbanistică pentru Desființare anexă gospodărească, construire Centru Maltez de servicii sociale și comunitare, împrejmuire proprietate, ministație epurare, loc de joacă şi parcare“ sat Păuleasca, comuna Micești, județul Argeș

Proiect Hotărâre nr.31/30.07.2021 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș pentru o perioadă de trei luni
RAPORT DE SPECIALITATE la Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș pentru o perioadă de trei luni
REFERAT DE APROBARE al Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș pentru o perioadă de trei luni

Proiect Hotărâre nr.13/16.02.2021 – prin care se propune schimbarea destinației unei suprafețe de teren, 30m2, terenul Școlii Gimnaziale Nr. l Micești, în spațiu cu destinația amplasare chioșc ambulant cu produse alimentare destinate elevilor

Proiect Hotărâre nr.12/16.02.2021 – prin care se propune schimbarea destinației unei suprafețe de teren, 30m2, terenul Școlii Gimnaziale Purcăreni-Micești, în spațiu cu destinația amplasare chioșc ambulant cu produse alimentare destinate elevilor