Anunțuri și Informări Publice – 2021

Anunț de publicitate nr.11955 din 22.12.2021

Anunț de publicitate nr.11948 din 22.12.2021

Anunț Transparență Decizională nr.11710 din 14.12.2021 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE PROPUNE SCHIMBAREA DESTINAŢIEI PRIN DEMOLAREA CLĂDIRII UNDE A FUNCŢIONAT VECHEA ŞCOALĂ DIN SATUL MICEŞTI ŞI CONSTUIREA UNUI PARC VERDE CU ARBORI, ARBUŞTI, ALEI PIETONALE, FOIŞOARE, BĂNCUŢE, MESE DE PING-PONG DIN BETON, SPAŢIU RECREATIV PENTRU COMUNITATE

Anunț Transparență Decizională nr.11709 din 14.12.2021 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE PROPUNE REABILITAREA ŞI EXTINDEREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL PURCĂRENI

<a
Anunț Transparență Decizională nr.11708 din 14.12.2021 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA OBIECTULUI DE INVESTIŢIE ÎNFIINŢARE CABINETE ŞCOLARE ÎN CADRUL ŞCOLILOR DIN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ

Anunț Transparență Decizională nr.11707 din 14.12.2021 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea obiectului de investiție ÎNFIINȚARE PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE în Comuna Micești, județul Argeș

Anunț de publicitate nr.11681 din 14.12.2021

Proces verbal – aducere la cunoștință publică nr.11310 din 24.11.2021

Anunț de publicitate nr.11253 din 22.11.2021

Anunț Transparență Decizională nr.11247 din 22.11.2021 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEŞTI DIN JUDEŢUL ARGEŞ PENTRU O PERIOADĂ DE TREI LUNI

Anunț de publicitate nr.11189 din 19.11.2021

Anunț Transparență Decizională nr.11087 din 16.11.2021 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI MICEŞTI PE TRIMESTRUL IV 2021

Anunț Transparență Decizională nr.11054 din 16.11.2021 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL AL COMUNEI MICEŞTI DIN JUDEŢUL ARGEŞ

Anunț Transparență Decizională nr.10571 din 25.10.2021 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI MICEŞTI PE TRIMESTRUL IV 2021.

Anunț de publicitate nr.10488 din 20.10.2021

Anunț Transparență Decizională nr.10405 din 15.10.2021 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANŢARE PRIN PROGRAMUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII „ANGHEL SALIGNY“ ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ“

Anunț Transparență Decizională nr.10402 din 15.10.2021 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANŢARE PRIN PROGRAMUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII „ANGHEL SALIGNY“ ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „ÎNFIINŢARE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL BRÂNZARI, COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ“.

Anunț Transparență Decizională nr.10401 din 15.10.2021 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANŢARE PRIN PROGRAMUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII „ANGHEL SALIGNY“ ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „PRIMA ÎNFIINŢARE A REŢELEI PUBLICE DE APĂ UZATĂ, INCLUSIV STAŢIE DE EPURARE ÎN SATELE MICEŞTI ŞI PURCĂRENI, COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ“.

Anunț Transparență Decizională nr.10400 din 15.10.2021 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANŢARE PRIN PROGRAMUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII „ANGHEL SALIGNY“ ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN SATUL MICEŞTI, COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ“.

Anunț Transparență Decizională nr. 10169 din 05.10.2021 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE „ÎNFIINȚARE LOCURI DE JOACĂ ÎN SATELE MICEȘTI, PURCĂRENI, PĂULEASCA DIN COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ“- LOC DE JOACĂ MICEŞTI“.

Anunț Transparență Decizională nr. 10168 din 05.10.2021 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE „ÎNFIINȚARE LOCURI DE JOACĂ ÎN SATELE MICEȘTI, PURCĂRENI, PĂULEASCA DIN COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ“- LOC DE JOACĂ PĂULEASCA

Anunț Transparență Decizională nr. 10030 din 04.10.2021 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ASIGURĂRII COFINANȚĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ÎNFIINȚARE CREȘĂ ÎN COMUNA MICEŞTI, JUDETUL ARGES“

Anunț Transparență Decizională nr. 10013 din 01.10.2021 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE PROIECT TEHNIC ŞI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE „ÎNFIINȚARE CREȘĂ ÎN COMUNA MICEŞTI, JUDEȚUL ARGEȘ

Anunț Transparență Decizională nr. 10012 din 01.10.2021 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND AVIZAREA STRATEGIEI DE CONTRACTARE, A STUDIULUI DE FUNDAMENTARE, A STUDIULUI DE OPORTUNITATE, A REGULAMENTULUI SERVICIULUI ȘI A DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE PENTRU DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT AL DEŞEURILOR MUNICIPALE ÎN ZONA CENTRALĂ, JUDEȚUL ARGEȘ

Proces verbal – aducere la cunoștință publică nr.9850 din 29.09.2021

Anunț nr. 9693 din 23.09.2021 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANŢI AI CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEŞTI CARE SĂ FACĂ PARTE DIN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 1 MICEŞTI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022.

Anunț nr. 9509 din 21.09.2021 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI MICEŞTI PE TRIMESTRUL III 2021

Anunț de publicitate nr. 9529 din 21.09.2021

Anunț Transparență Decizională nr. 9127 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE PROPUNE SCHIMBAREA DESTINAŢIEI UNEI SUPRAFEŢE DE TEREN, 30 m2, TERENUL ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 1 MICEŞTI, ÎN SPAŢIU CU DESTINAŢIA „AMPLASARE CHIOŞC AMBULANT CU PRODUSE ALIMENTARE DESTINATE ELEVILOR“.

Anunț Transparență Decizională nr. 9126 – privind PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE PROPUNE SCHIMBAREA DESTINAŢIEI UNEI SUPRAFEŢE DE TEREN, 30 m2, TERENUL ŞCOLII GIMNAZIALE PURCĂRENI-MICEŞTI, ÎN SPAŢIU CU DESTINAŢIA „AMPLASARE CHIOŞC AMBULANT CU PRODUSE ALIMENTARE DESTINATE
ELEVILOR“.


Anunț Transparență Decizională nr. 9125 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ADERAREA UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE COMUNA MICEŞTI DIN JUDEŢUL ARGEŞ LA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ARGEŞ (APĂ-CANAL).

Proces verbal – aducere la cunoștință publică nr.8280 din 31.08.2021

Anunț de publicitate nr.7820 din 10.08.2021

Anunț nr. 7730/06.08.2021

Anunț nr. 7713/05.08.2021

Anunț Transparență Decizională – Proiect Hotărâre nr.33/30.07.2021 – privind APROBARE NUMĂR ŞI CUANTUM BURSE ŞCOLARE

Anunț Transparență Decizională – Proiect Hotărâre nr.32/30.07.2021 – pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU SCHIMBAREA DESTINAŢIEI TERENULUI, RIDICAREA INTERDICŢIEI DE CONSTRUIRE ŞI REGLEMENTARE URBANISTICĂ PENTRU „DESFIINŢARE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ, CONTRUIRE CENTRU MALTEZ DE SERVICII SOCIALE ŞI COMUNITARE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, MINISTAŢIE EPURARE, LOC DE JOACĂ ŞI PARCARE“ SAT PĂULEASCA, COMUNA MICEŞTI, JUDEȚUL ARGEŞ

Anunț Transparență Decizională – Proiect Hotărâre nr.31/30.07.2021 – PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEŞTI DIN JUDEŢUL ARGEŞ PENTRU O PERIOADĂ DE TREI LUNI

Anunț Transparență Decizională – Proiect Hotărâre nr.30/20.07.2021 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul III 2021

Anunț de publicitate nr.7294 din 21.07.2021

Anunț Transparență Decizională – Proiect Hotărâre nr.17/31.03.2021 – privind exprimarea acordului pentru înființarea unui CENTRU MEDICAL DE PERMANENȚĂ, pentru asigurarea continuității asistenței primare la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Micești din județul Argeș, la Dispensarul uman din satul Micești.

Anunț de publicitate nr.6845 din 02.07.2021

Anunț de publicitate nr.6505 din 22.06.2021

Anunț de publicitate nr.4887 din 04.05.2021