Anunțuri și Informări Publice

Anunț Transparență Decizională nr. 9127 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE PROPUNE SCHIMBAREA DESTINAŢIEI UNEI SUPRAFEŢE DE TEREN, 30 m2, TERENUL ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 1 MICEŞTI, ÎN SPAŢIU CU DESTINAŢIA „AMPLASARE CHIOŞC AMBULANT CU PRODUSE ALIMENTARE DESTINATE ELEVILOR“.

Anunț Transparență Decizională nr. 9126 – privind PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE PROPUNE SCHIMBAREA DESTINAŢIEI UNEI SUPRAFEŢE DE TEREN, 30 m2, TERENUL ŞCOLII GIMNAZIALE PURCĂRENI-MICEŞTI, ÎN SPAŢIU CU DESTINAŢIA „AMPLASARE CHIOŞC AMBULANT CU PRODUSE ALIMENTARE DESTINATE
ELEVILOR“.


Anunț Transparență Decizională nr. 9125 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ADERAREA UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE COMUNA MICEŞTI DIN JUDEŢUL ARGEŞ LA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ARGEŞ (APĂ-CANAL).

Proces verbal – aducere la cunoștință publică nr.8280 din 31.08.2021

Anunț de publicitate nr.7820 din 10.08.2021

Anunț nr. 7730/06.08.2021

Anunț nr. 7713/05.08.2021

Anunț Transparență Decizională – Proiect Hotărâre nr.33/30.07.2021 – privind APROBARE NUMĂR ŞI CUANTUM BURSE ŞCOLARE

Anunț Transparență Decizională – Proiect Hotărâre nr.32/30.07.2021 – pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU SCHIMBAREA DESTINAŢIEI TERENULUI, RIDICAREA INTERDICŢIEI DE CONSTRUIRE ŞI REGLEMENTARE URBANISTICĂ PENTRU „DESFIINŢARE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ, CONTRUIRE CENTRU MALTEZ DE SERVICII SOCIALE ŞI COMUNITARE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, MINISTAŢIE EPURARE, LOC DE JOACĂ ŞI PARCARE“ SAT PĂULEASCA, COMUNA MICEŞTI, JUDEȚUL ARGEŞ

Anunț Transparență Decizională – Proiect Hotărâre nr.31/30.07.2021 – PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEŞTI DIN JUDEŢUL ARGEŞ PENTRU O PERIOADĂ DE TREI LUNI

Anunț Transparență Decizională – Proiect Hotărâre nr.30/20.07.2021 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul III 2021

Anunț de publicitate nr.7294 din 21.07.2021

Anunț Transparență Decizională – Proiect Hotărâre nr.17/31.03.2021 – privind exprimarea acordului pentru înființarea unui CENTRU MEDICAL DE PERMANENȚĂ, pentru asigurarea continuității asistenței primare la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Micești din județul Argeș, la Dispensarul uman din satul Micești.

Anunț de publicitate nr.6845 din 02.07.2021

Anunț de publicitate nr.6505 din 22.06.2021

Anunț de publicitate nr.4887 din 04.05.2021