Proiecte de Hotărâri – 2021

Proiect HCLPROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 61 din 22.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 60 din din 14.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 59 din din 02.12.2021 PRIN CARE SE PROPUNE SCHIMBAREA DESTINAŢIEI PRIN DEMOLAREA CLĂDIRII UNDE A FUNCŢIONAT VECHEA ŞCOALĂ DIN SATUL MICEŞTI ŞI CONSTUIREA UNUI PARC VERDE CU ARBORI, ARBUŞTI, ALEI PIETONALE, FOIŞOARE, BĂNCUŢE, MESE DE PING-PONG DIN BETON, SPAŢIU RECREATIV PENTRU COMUNITAT

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 58 din din 02.12.2021 PRIN CARE SE PROPUNE REABILITAREA ŞI EXTINDEREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL PURCĂRENI

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 54 din din 25.11.2021 PRIVIND APROBAREA OBIECTULUI DE INVESTIŢIE, ÎNFIINŢARE CABINETE MEDICALE ŞCOLARE ÎN CADRUL ŞCOLILOR DIN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 53 din din 25.11.2021 privind aprobarea obiectului de investiție ÎNFIINȚARE PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE în Comuna Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 52 din din 22.11.2021 privind modificarea si completarea hotărârii consiliului local al Comunei Micești nr. 11 din 06.05.2021 cu privire la implementarea proiectului DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ CU AUTOBASCULANTĂ ȘI SĂRĂRIȚĂ

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 51 din din 22.11.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș pentru o perioadă de trei luni

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 49 din din 10.11.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 48 din din 10.11.2021 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al Comunei Micești din Județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 47 din 25.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 45 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Modernizare drumuri locale în comuna Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 44 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Brânzari, comuna Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 43 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Prima înființare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 42 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții Extinderea sistemului de canalizare în satul Micești, comuna Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 41 din 05.10.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție Înființare locuri de joacă în satele Micești, Purcăreni, Păuleasca din Comuna Micești, județul Argeș- loc de joaca Micești

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 40 din 05.10.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investitie Înființare locuri de joacă în satele Micești, Purcăreni, Păuleasca din Comuna Micești, județul Argeș- loc de joaca Păuleasca

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 39 din 04.10.2021 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții Înființare creșă în comuna Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 38 din 01.10.2021 privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție Înființare creșă în comuna Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 37 din 01.10.2021 privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului și a Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale în Zona Centrală, județul Argeș

Proiect Hotărâre nr.36/23.09.2021 – privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al comunei Micești, care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Micești, pentru anul școlar 2021-2022

Proiect Hotărâre nr.35/21.09.2021 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul III 2021

Proiect Hotărâre nr.34/30.08.2021 – privind aderarea Unității Administrativ -Teritoriale Comuna Micești din Județul Argeș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș (Apă- Canal)

Proiect Hotărâre nr.33/30.07.2021 – privind aprobare număr şi cuantum burse școlare

Proiect Hotărâre nr.32/30.07.2021 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea destinației terenului, ridicarea interdicției de construire și reglementare urbanistică pentru Desființare anexă gospodărească, construire Centru Maltez de servicii sociale și comunitare, împrejmuire proprietate, ministație epurare, loc de joacă și parcare, sat Păuleasca, comuna Micești, jud. Argeș

Proiect Hotărâre nr.31/30.07.2021 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș pentru o perioadă de trei luni

Proiect Hotărâre nr.30/20.07.2021 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul III 2021.

Proiect Hotărâre nr.17/31.03.2021 – privind exprimarea acordului pentru înființarea unui CENTRU MEDICAL DE PERMANENȚĂ, pentru asigurarea continuității asistenței primare la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Micești din județul Argeș, la Dispensarul uman din satul Micești.

Proiect Hotărâre nr.13/16.02.2021 – prin care se propune schimbarea destinației unei suprafețe de teren, 30m2, terenul Școlii Gimnaziale Nr. l Micești, în spațiu cu destinația amplasare chioșc ambulant cu produse alimentare destinate elevilor

Proiect Hotărâre nr.12/16.02.2021 – prin care se propune schimbarea destinației unei suprafețe de teren, 30m2, terenul Școlii Gimnaziale Purcăreni-Micești, în spațiu cu destinația amplasare chioșc ambulant cu produse alimentare destinate elevilor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *