Anunț de publicitate nr. 5394 din 23.06.2023

Nr. 5394 din 23.06.2023 PUBLICITATE             În conformitate cu prevederile de prevederile art. 133 alin.(1), art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (5)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș, convocată prin Dispoziția Primarului […]

Continue Reading

Anunț de publicitate nr. 11235 din 22.11.2022

Nr. 11235/22.11.2022 PUBLICITATE În conformitate cu prevederile de prevederile art. 133 alin.(1), art.134 alin. (1) lit. a) și alin. (5)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș, convocată prin Dispoziția Primarului Comunei Micești Nr. 361 […]

Continue Reading

Anunț de publicitate nr. 10965 din 11.11.2022

Nr. 10965/11.11.2022 PUBLICITATE În conformitate cu prevederile de prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a) și alin. (5)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș, convocată prin Dispoziția Primarului […]

Continue Reading

Anunț de publicitate nr. 8472 din 21.09.2022

Nr. 8472/21.09.2022 PUBLICITATE În conformitate cu prevederile de prevederile art. 133 alin.(1), art.134 alin. (1) lit. a) și alin. (5)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș, convocată prin Dispoziția Primarului Comunei Micești Nr. 260 […]

Continue Reading