Anunţuri privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan conform legii nr.17/2014