Proiecte de Hotărâri – 2023

Proiect HCL

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 23 din 10.05.2023 PRIN CARE SE APROBĂ CA, DOMNUL CONSILIER LOCAL STOICA MARIUS-CONSTANTIN – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, SĂ FACĂ PARTE DIN COMISIA II DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ – COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU PROBLEME JURIDICE, SERVICII PUBLICE, COMERȚ, DISCIPLINĂ, URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ORDINE PUBLICĂ, MEDIU ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PENTRU MODIFICAREA ÎN ACEST SENS A PUNCTULUI II. AL ART. 2 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ NR. 2/10.12.2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.22 din din 10.05.2023 privind acordare stimulent în cuantum de 1500 lei pentru nou născuții din com Micești in vederea susținerii familiilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.18 din din 29.04.2023 privind organizarea evenimentului de 1 iunie ZIUA COPIULUI în Comuna Micești, Județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.16 din din 05.04.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș pentru o perioadă de trei luni

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.10 din 17.02.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social, în anul 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.9 din 15.02.2023 privind desemnarea consilierilor locali membri ai Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Micești, pentru activitatea desfășurată în anul 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.8 din 15.02.2023 cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Nicu Andrei-Claudiu şi declararea ca vacant a locului deținut de acesta

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.7 din 02.02.2023 privind concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 109,9797 ha de pajiști din proprietatea publică a comunei Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.5 din 01.02.2023 – privind trecerea terenurilor extravilan în suprafață de 500.000 mp (50 ha), având categoria de folosință pășune, din domeniul public în domeniul privat al comunei Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.4 din 31.01.2023 – privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe anul 2023 și estimarile pentru anii 2024-2026

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.3 din 16.01.2023 referitor la trecerea terenurilor extravilan în suprafață de 176 ha având categoria de folosință pășune din domeniul public în domeniul privat al comunei Micești, județul Argeș, exceptând suprafața aferentă drumurilor de exploatare din comuna Micești, județul Argeș situate în proximitatea amplasamentelor pășunilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.2 din 09.01.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a locurilor de joacă, publice, pentru copiii din Comuna Miceşti, Judeţul Argeş

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1 din 06.01.2023 privind aprobarea Achiziţionării unei Autovidanje pentru Comuna Miceşti, Judeţul Argeş

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *