Anunț nr. 1133 din 07.02.2024 – concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant contractual de administrator

Nr. 1133/07.02.2024 CENTRALIZATOR al concursului organizat în data de 02.02.2024  pentru concursul de recrutare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant contractual de administrator în cadrul Compartimentului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești NR. CRT. Număr dosar PUNCTAJ PROBA SCRISĂ PUNCTAJ INTERVIU REZULTATUL FINAL 1. 671/23.01.2024 65,5 67 puncte ADMIS Afișat […]

Continue Reading

Anunț nr. 1092 din 06.02.2024 REZULTATUL  PROBEI INTERVIU a concursului organizat în data de 02.02.2024  pentru concursul de recrutare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant contractual de administrator în cadrul Compartimentului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești

Nr.   1092/06.02.2024 REZULTATUL  PROBEI INTERVIU a concursului organizat în data de 02.02.2024  pentruconcursul de recrutare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant contractual de administrator în cadrul Compartimentului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești   NR. CRT. Număr dosare PUNCTAJ INTERVIU REZULTATUL INTERVIULUI 1. 671/23.01.2024 67 puncte ADMIS Candidații nemulțumiți pot […]

Continue Reading

Anunț nr. 1016 din 02.02.2024 – REZULTATUL  PROBEI SCRISE a concursului organizat în data de 02.02.2024  pentru oncursul de recrutare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant contractual de administrator în cadrul Compartimentului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești

Nr. 1016/02.02.2024 REZULTATUL  PROBEI SCRISE a concursului organizat în data de 02.02.2024  pentruconcursul de recrutare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant contractual de administrator în cadrul Compartimentului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești NR.CRT. Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Rezultat probă scrisă 1.        472/15.01.2024 19 puncte  RESPINS […]

Continue Reading

Anunț nr. 813 din 29.01.2024 – REZULTATUL privind reevaluarea selecției dosarelor înscrise la concursul organizat în data de 02.02.2024, pentru recrutarea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant contractual de administrator în cadrul Compartimentului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești

Nr. 813/29.01.2024 REZULTATUL Privind reevaluarea selecției dosarelor înscrise la concursul organizat în data de 02.02.2024, pentru recrutarea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant contractual de administrator în cadrul Compartimentului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești Nr. crt. Nume, prenume Rezultatul reevaluării selecției dosarelor Motivul respingerii contestației 700/25.01.2024 RESPINS Nu a […]

Continue Reading

Anunț nr. 744 din 26.01.2024 – REZULTATUL privind selecția dosarelor înscrise la concursul organizat în data de 02.02.2024, pentru recrutarea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant contractual de administrator în cadrul Compartimentului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești

Nr. 744/26.01.2024 REZULTATUL Privind selecția dosarelor înscrise la concursul organizat în data de 02.02.2024, pentru recrutarea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant contractual de administrator în cadrul Compartimentului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești   Nr. crt. Nume, prenume Rezultat selecție dosare Motivul respingerii 472/15.01.2024 ADMIS – 503/16.01.2024 ADMIS – […]

Continue Reading

Anunț nr. 11392 din 27.12.2023 – Centralizator rezultate la concursul organizat in data de 27.12.2023 , pentru promovarea în grad profesional, funcție publică de execuție consilier achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Micești

Continue Reading

Anunț nr. 11379 din 27.12.2023 – Rezultat proba scrisă la concursul organizat in data de 27.12.2023 , pentru promovarea în grad profesional, funcție publică de execuție consilier achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Micești

Continue Reading

Anunț nr. 11269 din 19.12.2023 – REZULTATUL Privind selecția dosarelor înscrise la concursul organizat in data de 27.12.2023 , pentru promovarea în grad profesional, funcție publică de execuție consilier achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Micești

Nr. 11269 /19.12.2023 REZULTATUL Privind selecția dosarelor înscrise la concursul organizat in data de 27.12.2023 , pentru promovarea în grad profesional, funcție publică de execuție consilier achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Micești Nr. crt. Nume, prenume Rezultat selecție dosare Motivul respingerii 1. 11245/18.12.2023 ADMIS     Candidatii nemulțumiti de rezultatul obținut în cadrul selecției […]

Continue Reading

Anunț nr. 10535 din 27.11.2023 – examen promovare grad profesional Consilier achiziții publice

Nr. 10535/27.11.2023 ANUNȚ Organizare examen promovare grad profesional Primăria Comunei Micești, în baza art. 476-478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs sau examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 […]

Continue Reading