Anunț nr. 10535 din 27.11.2023 – examen promovare grad profesional Consilier achiziții publice

Nr. 10535/27.11.2023 ANUNȚ Organizare examen promovare grad profesional Primăria Comunei Micești, în baza art. 476-478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs sau examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 […]

Continue Reading

Anunț nr. 711 din 20.01.2023 – Rezultatul privind selecția dosarelor înscrise la concursul organizat in data de 01.02.2023 , pentru ocuparea funcției publice de Șef serviciu , clasa I, grad profesional I la Serviciul Financiar-Contabilitate, Impozite si Taxe din cadrul Primăriei Comunei Micești

Continue Reading

Proiecte de Hotărâri – 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.70 din 17.11.2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Micești care să facă partă din Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității Școlii Gimnaziale nr. 1 Micești. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.69 din 17.11.2023 privind aprobarea reducerii cu 10% a numărului de posturi , precum și aprobarea organigramei și a statului […]

Continue Reading

Anunț nr. 12249 din 30.12.2022 – concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere:Șef serviciu, clasa I, grad profesional I la Serviciul Financiar-Contabilitate, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești, județul Argeș.             Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 30.12.2022 – 18.01.2023 la sediul Primăriei comunei Micești din comuna Mi

Nr .  12249 din 30.12.2022 ANUNȚ Primăria comunei Micești din județul Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere: Șef serviciu, clasa I, grad profesional I la Serviciul Financiar-Contabilitate, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești, județul Argeș. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în […]

Continue Reading

Anunț nr.6716 din 15.07.2022 – privind rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de Inspector,

Nr. 6716/15.07.2022 REZULTATUL selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de Inspector, grad professional debutant la Compartimentul Impozite și Taxe din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, Impozite și Taxe al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Micești, județul Argeș Numărul de înregistrare al dosarului candidatului Rezultat selectie dosare Motivul respingerii 6334/29.06.2022 ADMIS   6458/05.07.2022 ADMIS […]

Continue Reading

Anunț nr. 6219 din 23.06.2022 – rezultate concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată pentru ocuparea funcției contractuale vacante de BULDOEXCAVATORIST

Nr. 6219/23.06.2022 CENTRALIZATOR al rezultatelor la examenul organizat în data de 20.06.2022  privind concursul de recrutare pe perioadă nedeterminată pentru ocuparea funcției contractuale vacante de BULDOEXCAVATORIST din cadrul Compartimentului Administrativ al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Micești, județul Argeș NR. CRT. NUME ȘI PRENUME CANDIDAT PUNCTAJ PROBA SCRISĂ PUNCTAJ INTERVIU REZULTATUL FINAL 1. 5915/06.06.2022 87 […]

Continue Reading