Proiecte de Hotărâri – 2024

Proiect HCL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14 din 14.03.2024 PRIVIND ACCEPTAREA UNEI OFERTE DE DONAȚIE A UNUI IMOBIL SITUAT ÎN COMUNA MICEȘTI,ÎN PUNCTUL GHERMĂNEASCA, CARTE FUNCIARĂ NR. 84537.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13 din 12.03.2024 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micesti pe trimestrul I 2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.10 din 19.02.2024 PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL ÎN VEDEREA APROBĂRII „STRATEGIEI JUDEȚENE DE GESTIONARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE GENERATE PE RAZA TERITORIALĂ A JUDEȚULUI ARGEȘ‟.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8 din 14.02.2024 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (DALI), A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI/ ȘI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MICEȘTI, JUDETUL ARGEȘ”, APROBAT PENTRU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY”, PRECUM ȘI A SUMEI REPREZENTÂND CATEGORIILE DE CHELTUIELI FINANȚATE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 din 02.02.2024 PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI MEMBRI AI COMISIEI PENTRU EVALUAREA SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *