Comuna Micești

Primăria Comunei Micești

Comuna se află în centrul județului, pe malul drept al Râului Doamnei, acolo unde acesta primește apele afluentului Valea Păuleasca și pe malul opus de confluența Râului Doamnei cu Râul Târgului. Este străbătută de șoseaua națională DN73, care leagă Piteștiul de Brașov, precum și de șoseaua județeană DJ740, care duce spre sud la Mărăcineni (unde se termină tot în DN73) și spre nord-vest la Mălureni. Din DJ740, la Micești se ramifică șoseaua județeană DJ731D, care duce spre nord la Dărmănești, Coșești și Pietroșani, satul Micești care este centru de reședință al comunei, se află la o distanță de 12 km față de Municipiul Pitești.

Comuna se compune din următoarele sate:
Satul Miceşti, centru de resedinţă al comunei, este dezvoltat de o parte şi de alta a pârâului Păuleasca – Miceasca, de-a lungul drumurilor DJ740 şi DJ731D.
Satul Purcăreni, situat pe Valea Râului Doamnei în continuarea centrului civic al satului Miceşti, se întinde de o parte şi de alta a drumului județean DJ704 în continuarea satului Miceşti şi la o distanţă de circa 8 kilometrii de acesta. Apare menţionat în hrisovul lui Vlad Călugărul din 1487 prin care poruncește unor boieri printre care şi „Jupânul din Purcăreni” să cerceteze pricina dintre Dan Puşcaşul şi mătuşa sa.
Satul Păuleasca s-a dezvoltat de o parte şi de alta a drumului comunal DJ 740 în continuarea satului Miceşti şi la o distanţă de circa 8 kilometrii de acesta, fiind străbătut de Pârâul Miceasca. La limita dintre comunele Miceşti şi Mălureni se află o fostă Tabără Şcolară transformată dintrun vechi castel de vânătoare ce a aparţinut boierului Istrate Micescu.
Satul Brânzari este situat în partea de vest a comunei cu acces greoi faţă de resedinţa de comună (prin comuna Budeasa şi Mărăcineni) şi cu un număr de circa 22 de gospodării.

Primăria Comunei Micești

Teritoriul comunei Miceşti se află situat în extrema sudică a zonei Subcarpaţilor Getici, din sectorul Muscelelor din punct de vedere morfostructural, pe malul drept (în sensul de curgere) al RĂULUI DOAMNEI. Relieful predominant deluros este reprezentat prin şiruri paralele de dealuri împădurite cu înălţimi medii de 400 m, orientate pe direcţia N-S care scad treptat până la câmpia limitrofă Râului Doamnei. Lanţurile deluroase închid între ele văi adăpostite străbătute de torenţi permanenţi şi nepermanenţi. Această dispunere favorizează crearea unui microclimat protejat specific depresionar şi a unui cadru natural deosebit de favorabil. În extrema Sud-Estitică a comunei se află câmpia (lunca) generată de curgerea Râului Doamnei, care oferă deschidere către sud spre câmpia înaltă a Piteştiului şi facilitează formarea unor curenţi de aer.

Dispensarul uman Micești

VECINI:
N – comunele DÂRMĂNEŞTI, COŞEŞTI ŞI MĂLURENI;
S – comuna MĂRĂCINENI;
E – comunele DÂRMĂNEŞTI ŞI MIOVENI;
V – comunele BUDEASA ŞI MĂLURENI.

 

Căminul Cultural Micești
Monumentul Eroilor din Micești