Anunț nr. 4773 din 13.06.2024 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 23 din 13.06.2024 PRIVIND MODIFICAREA ȘI ÎNLOCUIREA ANEXEI nr.1 DIN HCL nr. 6 din 11.03.2024 PRIVIND  APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ”, APROBAT PENTRU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY”, PRECUM ȘI A SUMEI REPREZENTÂND CATEGORIILE DE CHELTUIELI FINANȚATE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI.

Anunțuri transparența decizională

ANUNŢ

Astăzi, 13.06.2024, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Miceşti anunţă deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE Nr. 23 din 13.06.2024 PRIVIND MODIFICAREA ȘI ÎNLOCUIREA ANEXEI nr.1 DIN HCL nr. 6 din 11.03.2024 PRIVIND  APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 4770 din 13.06.2024, Raportul de specialitate nr. 4769 din 13.06.2024şi a fost iniţiat de către primarul comunei Micești.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei www.comunamicesti.ro, secţiunea Transparenţă Decizională – Proiecte în dezbatere-2024 / în secţiunea Consiliul Local Miceşti- Proiecte de hotărâri-2024  sau la sediul instituţiei.

Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 23.06.2024, în atenţia responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Miceşti, doamna Elena-Alexandra Ghenescu.

  • în format electronic pe adresa de e-mail: micesti@yahoo.com;
  • la sediul Primăriei comunei Miceşti din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea și înlocuirea Anexei nr.1 din HCL nr. 6 din 11.03.2024 privind  aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri locale în comuna Micești, județul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului‟ şi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.

PRIMAR,
Ing. Dumitru VOICU

Întocmit,
Responsabil pentru aplicarea Prevederilor Legii nr.52/2003,
Elena-Alexandra Ghenescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *