Anunț nr. 11075 din 16.11.2022 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr.64 din 14.11.2022 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A DEVIZULUI GENERAL AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN SATUL MICEȘTI, COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ“.

Anunțuri transparența decizională

Nr. 11075/16.11.2022

ANUNŢ

Astăzi, 16.11.2022, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Micești anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 64 din 14.11.2022 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A DEVIZULUI GENERAL AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN SATUL MICEȘTI, COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ“.

Proiectul este însoțit de Referatul de aprobare nr. 11005 din 14.11.2022, Raportul de specialitate nr. 11006 din 14.11.2022 și a fost inițiat de către primarul comunei Micești.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituției www.comunamicesti.ro, secțiunea Transparență Decizională – Proiecte în dezbatere-2022 / în secţiunea Consiliul Local Miceşti- Proiecte de hotărâri-2022  sau la sediul instituției.

Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 26.11.2022, în atenţia responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Miceşti, doamna Elena-Alexandra Ghenescu.

  • în format electronic pe adresa de e-mail: micesti@yahoo.com;
  • la sediul Primăriei comunei Miceşti din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferenți obiectivului de investiții „Extinderea sistemului de canalizare în satul Micești, comuna Micești, județul Argeșşi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.

PRIMAR,
Ing. Dumitru VOICU

Întocmit,
Responsabil pentru aplicarea Prevederilor Legii nr.52/2003,
Elena-Alexandra Ghenescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *