Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunțuri și Informări Publice

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA MICEȘTI titular al proiectului „Înființare sistem centralizat deb alimentare cu apă în satul Brânzari, comuna Micești, județul Argeș” anunță publicul
interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Brânzari, comuna Micești, județul Argeș”, propus a fi
amplasat în comuna Micești, sat Brânzari, , județul Argeș, titular COMUNA MICEȘTI. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Argeș, str. Egalității, nr. 50, județul Argeș în zilele de luni -vineri , între orele 10-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *