Anunț nr. 6382 din 30.06.2022 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 37 DIN 30.06.2022 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MICEŞTI PENTRU PERIOADA 2021-2027.

Anunțuri transparența decizională

Nr. 6382/30.06.2022

ANUNŢ

Astăzi, 30.06.2022, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Micești anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 37 DIN 30.06.2022 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MICEŞTI PENTRU PERIOADA 2021-2027.

Proiectul este însoțit de Referatul de aprobare nr. 6367/30.06.2022, Raportul de specialitate nr.   6368/30.06.2022 și a fost inițiat de către primarul comunei Micești.

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a instituției www.comunamicesti.ro, secțiunea Transparență Decizională – Proiecte în dezbatere-2022 / în secțiunea Consiliul Local Micești- Proiecte de hotărâri-2022  sau la sediul instituției.

Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 11.07.2022, în atenţia responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Micești, domnișoara Elena-Alexandra Ene:

  • în format electronic pe adresa de e-mail: micesti@yahoo.com;
  • la sediul Primăriei comunei Miceşti din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Miceşti pentru perioada 2021-2027“ şi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.

PRIMAR,
Ing. Dumitru VOICU

Întocmit,
Responsabil pentru aplicarea Prevederilor Legii nr.52/2003
Elena-Alexandra ENE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *