Anunț nr. 6311 din 28.06.2022 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 35 DIN 28.06.2022 PRIVIND PROPUNEREA DE DESFIINŢARE/DEMOLARE A CLĂDIRII CĂMIN CULTURAL PURCĂRENI- SAT PURCĂRENI ŞI A MAGAZINULUI PURCARENI DIN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ.

Anunțuri transparența decizională

Nr. 6311/28.06.2022

ANUNŢ

Astăzi, 28.06.2022, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Micești anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 35 DIN 28.06.2022 PRIVIND PROPUNEREA DE DESFIINŢARE/DEMOLARE A CLĂDIRII CĂMIN CULTURAL PURCĂRENI- SAT PURCĂRENI ŞI A MAGAZINULUI PURCARENI DIN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ.

Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 6309/28.06.2022, Raportul de specialitate nr.   6310/28.06.2022 şi a fost iniţiat de către primarul comunei Miceşti.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei www.comunamicesti.ro, secţiunea Transparenţă Decizională – Proiecte în dezbatere-2022 / în secţiunea Consiliul Local Miceşti- Proiecte de hotărâri-2022  sau la sediul instituţiei.

 

Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 08.07.2022, în atenţia responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Miceşti, domnişoara Elena-Alexandra Ene:

  • în format electronic pe adresa de e-mail: micesti@yahoo.com;
  • la sediul Primăriei comunei Miceşti din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre propunerea de desfiinţare/demolare a clădirii cămin cultural Purcăreni- sat Purcăreni şi a Magazinului Purcăreni din comuna Miceşti, judeţul Argeş“ şi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.

PRIMAR,
Ing. Dumitru VOICU

Întocmit,

Responsabil pentru aplicarea Prevederilor Legii nr.52/2003

Elena-Alexandra ENE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *