Anunț de publicitate nr. 11235 din 22.11.2022

Anunț de publicitate

Nr. 11235/22.11.2022

PUBLICITATE

În conformitate cu prevederile de prevederile art. 133 alin.(1), art.134 alin. (1) lit. a) și alin. (5)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș, convocată prin Dispoziția Primarului Comunei Micești Nr. 361 din 22.11.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș în data de 28.11.2022, la ora 1600 în ședință ordinară, se stabilesc următoarele:

  1. a) Data, ora și locul desfășurării ședinței :

– 28 NOIEMBRIE 2022, la ora 1600 la sediul Primăriei comunei Micești, situat în satul Micești, nr.72, comuna Micești, județul Argeș, în ședință ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali;

  1. b) Proiectul ordinii de zi :
  2. Adoptarea procesului-verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local al Comunei Micești din județul Argeș.
  3. Proiect de hotărâre nr. 58 din 31.10.2022 privind aderarea comunei Micești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Pitești.
  • Proiectul de însoțit de:
  • Referatul de aprobare nr. 10673/31.10.2022 al consilierului local al grupului USR, Stoica Adrian.
  1. Proiectul de hotărâre nr. nr. 60 din 03.11.2022 prin care se aprobă ca, domnul consilier local Brezoianu Virgil Sorin – partidul social democrat, să facă parte din comisia II de specialitate a consiliului local al comunei Micești din județul Argeș – comisia de specialitate pentru probleme juridice, servicii publice, comerț, disciplină, urbanism, amenajarea teritoriului, ordine publică, mediu și protecția mediului și pentru modificarea în acest sens a punctului ii. al art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Micești din județul Argeș nr. 2/10.12.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Micești din județul Argeș.
  • Proiectul de însoțit de:
  • Referatul de aprobare al primarului comunei Micești înregistrat sub numărul 10760/03.11.2022;
  • Raportul de specialitate întocmit de Secretarul General al UAT Comuna Micești înregistrat sub nr. 10761/03.11.2022

.                                                                                                                                                                Contrasemnează pentru legalitate,
Primarul comunei Micești,                                                                                                       Secretarul General al comunei Micești,
ing. Dumitru VOICU                                                                                                                              jr. Mihai-Iulian DULAMĂ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *