Anunț de publicitate nr. 5394 din 23.06.2023

Anunț de publicitate

Nr. 5394 din 23.06.2023

PUBLICITATE

            În conformitate cu prevederile de prevederile art. 133 alin.(1), art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (5)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș, convocată prin Dispoziția Primarului Comunei Micești Nr. 282 din 23.06.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș în data de 29.06.2023, la ora 1630 în ședință ordinară, se stabilesc următoarele:

  1. a) Data, ora și locul desfășurării ședinței:

– 29 IUNIE 2023, la ora 1630 la sediul Primăriei comunei Micești, situat în satul Micești, nr.72, comuna Micești, județul Argeș, în ședință ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali;

  1. b) Proiectul ordinii de zi:
  2. Adoptarea procesului-verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local al Comunei Micești din județul Argeș.
  3. Proiect de hotărâre nr. 19 din 24.04.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2024.
  • Proiectul este însoţit de:
  • Referatul de aprobare nr. 3473 din 13.04.2023;
  • Raportul de specialitate nr. 3472 din 13.04.2023.

Primarul comunei Micești,
ing. Dumitru VOICU

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul General al comunei Micești,
jr. Mihai-Iulian DULAMĂ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *