Anunț nr. 10337 din 17.11.2023 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 69 din 17.11.2023 privind aprobarea reducerii cu 10% a numărului de posturi, precum și aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești.

Anunțuri transparența decizională

ANUNŢ

Astăzi, 17.11.2023, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Miceşti anunţă deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE Nr.  69 din 17.11.2023 privind aprobarea reducerii cu 10% a numărului de posturi, precum și aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești.  

Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 10328/17.11.2023, Raportul de specialitate nr. 10329/17.11.2023  și a fost iniţiat de către primarul comunei Micești.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei www.comunamicesti.ro, secţiunea Transparenţă Decizională – Proiecte în dezbatere-2023 / în secţiunea Consiliul Local Miceşti- Proiecte de hotărâri-2023  sau la sediul instituţiei.

Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 27.11.2023, în atenţia responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Miceşti, doamna Elena-Alexandra Ghenescu.

  • în format electronic pe adresa de e-mail: micesti@yahoo.com;
  • la sediul Primăriei comunei Miceşti din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea reducerii cu 10% a numărului de posturi, precum și aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Miceștişi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.

PRIMAR,
Ing. Dumitru VOICU

Întocmit,
Responsabil pentru aplicarea Prevederilor Legii nr.52/2003,
Elena-Alexandra Ghenescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *