Anunț nr. 5388 din 22.06.2023 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 30 din 21.06.2023 DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA SF) ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI “ÎNFIINȚARE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ” APROBAT PENTRU FINANȚARE PRIN PLANUL NATIONAL DE RELANSARE SI REZILIENTA.

Anunțuri transparența decizională

Nr. 5388/22.06.2023

ANUNŢ

Astăzi, 22.06.2023, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Miceşti anunţă deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 30 din 21.06.2023 DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA SF) ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI “ÎNFIINȚARE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ” APROBAT PENTRU FINANȚARE PRIN PLANUL NATIONAL DE RELANSARE SI REZILIENTA.

Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 5356/21.06.2023, Raportul de specialitate nr. 5355/21.06.2023 și a fost iniţiat de către primarul comunei Micești.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei www.comunamicesti.ro, secţiunea Transparenţă Decizională – Proiecte în dezbatere-2023 / în secţiunea Consiliul Local Miceşti- Proiecte de hotărâri-2023  sau la sediul instituţiei.

Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 03.07.2023, în atenţia responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Miceşti, doamna Elena-Alexandra Ghenescu.

  • în format electronic pe adresa de e-mail: micesti@yahoo.com;
  • la sediul Primăriei comunei Miceşti din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului “Înființare piste pentru biciclete în comuna Micești, județul Argeș” aprobat pentru finanțare prin Planul National de Relansare si Rezilientaşi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.

PRIMAR,
Ing. Dumitru VOICU

Întocmit,
Responsabil pentru aplicarea Prevederilor Legii nr.52/2003,
Elena-Alexandra Ghenescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *