ANUNŢ DE PARTICIPARE la licitaţia publică cu oferta în plic închis din ziua de 19.06.2023 – privind acordarea dreptul de superficie asupra terenului extravilan în suprafață de 500.000 MP (50,00 HECTARE), înscris în carțile funciare cu nr. 81126, 80897, 81123, 81117, 81122, 84384 U.A.T. Micești, județul Argeș,

Achiziții Publice Anunțuri și Informări Publice

ANUNŢ DE PARTICIPARE

la licitaţia publică cu oferta în plic închis
din ziua de 19.06.2023

Primăria Micești, cu sediul în comuna Micești, județul Argeș, telefon 0248234002, C.I.F. 318474,  în calitate de proprietar, anunţă:

Organizarea licitaţiei publice cu oferta în plic închis privind acordarea dreptul de superficie asupra terenului extravilan în suprafață de 500.000 MP (50,00 HECTARE), înscris în carțile funciare cu nr.  81126, 80897, 81123, 81117, 81122, 84384 U.A.T. Micești, județul Argeș, bunuri imobile proprietate privată a comunei Micești in scopul realizarii unui parc fotovoltaic (panouri fotovoltaice in sistem dual).

Contractul de superficie se va încheia pe o perioadă de 30 ani.

La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină, care depune o singură ofertă, cumpară caietul de sarcini şi constituie garanţia de participare.

Garanţia de participare este de 10% din valoarea minimă a redevenței anuale.

Plata garantiei de participare se face se va depune în numerar la casieria primăriei Micești, sau prin Ordin de plata bancar depus in contul com. Micesti, specificat in caietul de sarcini.

Condiţiile de participare sunt precizate la punctul III.4 din caietul de sarcini.

Ofertanţii depun ofertele la sediul primăriei Micești, până în data de 19.06.2023 ora 12:00. Deschiderea ofertelor se va face pe data de 20.06.2023, la ora 10:00, la sediul Primariei Micesti, jud. Arges.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat începând cu data de 25.05.2023, până pe data de 19.06.2023 de la sediul primăriei Micești, după achitarea acestuia în numerar la casieria primăriei.

Soluționarea litigiilor apărute în legatură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de privind acordarea dreptului de superficie a bunurilor proprietate privata, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.

Prezentul anunţ este publicat şi pe site-ul primăriei Micești  https://www.comunamicesti.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *