Anunț nr. 4228 din 12.05.2023 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 23 din 10.05.2023 PRIN CARE SE APROBĂ CA, DOMNUL CONSILIER LOCAL STOICA MARIUS-CONSTANTIN – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, SĂ FACĂ PARTE DIN COMISIA II DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ – COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU PROBLEME JURIDICE, SERVICII PUBLICE, COMERȚ, DISCIPLINĂ, URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ORDINE PUBLICĂ, MEDIU ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PENTRU MODIFICAREA ÎN ACEST SENS A PUNCTULUI II. AL ART. 2 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ NR. 2/10.12.2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ.

Anunțuri transparența decizională

Nr. 4228/12.05.2023

ANUNŢ

Astăzi, 12.05.2023, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Miceşti anunţă deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 23 din 10.05.2023 PRIN CARE SE APROBĂ CA, DOMNUL CONSILIER LOCAL STOICA MARIUS-CONSTANTIN – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, SĂ FACĂ PARTE DIN COMISIA II DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ – COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU PROBLEME JURIDICE, SERVICII PUBLICE, COMERȚ, DISCIPLINĂ, URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ORDINE PUBLICĂ, MEDIU ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PENTRU MODIFICAREA ÎN ACEST SENS A PUNCTULUI II. AL ART. 2 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ NR. 2/10.12.2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ.
Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 4225/12.05.2023, Raportul de specialitate nr. 4226/12.05.2023 şi a fost iniţiat de către primarul comunei Micești.
Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei www.comunamicesti.ro, secţiunea Transparenţă Decizională – Proiecte în dezbatere-2023 / în secţiunea Consiliul Local Miceşti- Proiecte de hotărâri-2023 sau la sediul instituţiei.
Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 22.05.2023, în atenţia responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Miceşti, doamna Elena-Alexandra Ghenescu.
• în format electronic pe adresa de e-mail: primaria.micesti@yahoo.com;
• la sediul Primăriei comunei Miceşti din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre prin care se aprobă ca, domnul consilier local Stoica Marius-Constantin – Partidul Social Democrat, să facă parte din comisia II de specialitate a consiliului local al comunei Micești din județul Argeș – Comisia de specialitate pentru probleme juridice, servicii publice, comerț, disciplină, urbanism, amenajarea teritoriului, ordine publică, mediu și protecția mediului și pentru modificarea în acest sens a punctului II. al art. 2 din Hotărârea consiliului local al comunei Micești din județul Argeș nr. 2/10.12.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Micești din județul Argeș“ şi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.

PRIMAR,
Ing. Dumitru VOICU

Întocmit,
Responsabil pentru aplicarea Prevederilor Legii nr.52/2003,
Elena-Alexandra Ghenescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *