Anunț nr. 4230 din 12.05.2023 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR.22 din 10.05.2023 PRIVIND ACORDARE STIMULENT ÎN CUANTUM DE 1500 LEI PENTRU NOU NĂSCUȚII DIN COMUNA MICEȘTI ÎN VEDEREA SUSȚINERII FAMILIILOR.

Anunțuri transparența decizională

Nr. 4230/12.05.2023

ANUNŢ

Astăzi, 12.05.2023, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Miceşti anunţă deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 22 din 10.05.2023 PRIVIND ACORDARE STIMULENT ÎN CUANTUM DE 1500 LEI PENTRU NOU NĂSCUȚII DIN COMUNA MICEȘTI ÎN VEDEREA SUSȚINERII FAMILIILOR.

Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 4150 din 10.05.2023 şi a fost iniţiat de către un consilier local al grupului PNL.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei www.comunamicesti.ro, secţiunea Transparenţă Decizională – Proiecte în dezbatere-2023 / în secţiunea Consiliul Local Miceşti- Proiecte de hotărâri-2023  sau la sediul instituţiei.

Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 22.05.2023, în atenţia responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Miceşti, doamna Elena-Alexandra Ghenescu.

  • în format electronic pe adresa de e-mail: micesti@yahoo.com;
  • la sediul Primăriei comunei Miceşti din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind acordare stimulent în cuantum de 1500 lei pentru nou născuții din comuna Micești în vederea susținerii familiilorşi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.

PRIMAR,
Ing. Dumitru VOICU

Întocmit,
Responsabil pentru aplicarea Prevederilor Legii nr.52/2003,
Elena-Alexandra Ghenescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *