Proiecte de Hotărâri – 2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.23 din 13.06.2024 PRIVIND MODIFICAREA ȘI ÎNLOCUIREA ANEXEI nr.1 DIN HCL nr. 6 din 11.03.2024 PRIVIND  APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ” PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14 din 14.03.2024 PRIVIND […]

Continue Reading

Proiecte de Hotărâri – 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.70 din 17.11.2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Micești care să facă partă din Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității Școlii Gimnaziale nr. 1 Micești. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.69 din 17.11.2023 privind aprobarea reducerii cu 10% a numărului de posturi , precum și aprobarea organigramei și a statului […]

Continue Reading

Proiecte de Hotărâri – 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 70 din 09.12.2022 privind aprobarea diferențierii tipului de suport alimentar și a modalității de distribuire a acestuia prin Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi, reglementat prin OUG nr. 105/2022 și HG nr. 1152/2022 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 69 din 09.12.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor […]

Continue Reading

Proiecte de Hotărâri – 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 61 din 22.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 60 din din 14.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 59 din din 02.12.2021 PRIN CARE […]

Continue Reading