Anunț nr. 10794 din 04.11.2022 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 58 din 31.10.2022 PRIVIND ADERAREA COMUNEI MICEȘTI LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC PITEȘTI.

Anunțuri transparența decizională

Nr. 10794/04.11.2022

ANUNŢ

Astăzi, 04.11.2022, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Miceşti anunţă deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 58 din 31.10.2022 PRIVIND ADERAREA COMUNEI MICEȘTI LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC PITEȘTI.

Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 10673/31.10.2022 şi a fost iniţiat de către consilierul local al grupui USR Plus.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei www.comunamicesti.ro, secţiunea Transparenţă Decizională – Proiecte în dezbatere-2022 / în secţiunea Consiliul Local Miceşti- Proiecte de hotărâri-2022  sau la sediul instituţiei.

Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 14.11.2022, în atenţia responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Miceşti, doamna Elena-Alexandra Ghenescu.

  • în format electronic pe adresa de e-mail: micesti@yahoo.com;
  • la sediul Primăriei comunei Miceşti din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aderarea comunei Micești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Piteștişi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.

PRIMAR,
Ing. Dumitru VOICU

Întocmit,
Responsabil pentru aplicarea Prevederilor Legii nr.52/2003,
Elena-Alexandra Ghenescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *