Anunț nr. 300 din 11.01.2022 privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 06 din 05.01.2022

Anunțuri transparența decizională

Nr. 300/11.01.2022

ANUNŢ

Astăzi, 11.01.2022, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Micești anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 06 din 05.01.2022 PENTRU APROBAREA PLANULUI DE MUNCĂ ESTIMATIV ÎNTOCMIT POTRIVIT PREVEDERILOR LEGII NR. 416/20014 CU LUCRĂRILE DE INTERES LOCAL CARE URMEZĂ A FI PRESTATE DE CĂTRE BENEFICIARII ACESTEI LEGI ÎN ANUL 2022.
Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 105/05.01.2022, de Raportul de specialitate nr. 106/05.01.2022, Anexa la Proiectul de H.C.L. nr. 06/2022 şi a fost iniţiat de primarul comunei Miceşti.
Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei www.comunamicesti.ro, secţiunea Transparenţă Decizională – Proiecte în dezbatere / în secţiunea Consiliul Local Miceşti- Proiecte de hotârâri-2022 sau la sediul instituţiei.

Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 21.01.2022, în atenţia responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Miceşti, domnişoara Elena-Alexandra Ene:
• în format electronic pe adresa de e-mail: primaria.micesti@yahoo.com;
• la sediul Primăriei comunei Miceşti din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea planului de muncă estimativ întocmit potrivit prevederilor Legii nr. 416/20014 cu lucrările de interes local care urmeză a fi prestate de către beneficiarii acestei legi în anul 2022“ şi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.

PRIMAR,
Ing. Dumitru VOICU

Întocmit,
Responsabil pentru aplicarea
Prevederilor Legii nr.52/2003
Elena-Alexandra ENE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *