Anunț nr. 5926 din 06.06.2022 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 31 din 03.06.2022 PRIVIND PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT DUPĂ APLICAREA INFLUENŢELOR CONFORM PREVEDERI O.U.G. 47 DIN 2022 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE „ÎNFIINŢARE CREŞĂ ÎN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ“.

Anunțuri transparența decizională

Nr. 5926/06.06.2022

 ANUNŢ

Astăzi, 06.06.2022, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Micești anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 31 din 03.06.2022 PRIVIND PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT DUPĂ APLICAREA INFLUENŢELOR CONFORM PREVEDERI O.U.G. 47 DIN 2022 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE „ÎNFIINŢARE CREŞĂ ÎN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ“.

Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 5495/03.06.2022, Raportul de specialitate nr.   5496/03.06.2022, Devizul General actualizat după finalizarea procedurilor de achiziţii şi a influenţelor OUG 47/2022 şi a fost iniţiat de către primarul comunei Miceşti.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei www.comunamicesti.ro, secţiunea Transparenţă Decizională – Proiecte în dezbatere-2022 / în secţiunea Consiliul Local Miceşti- Proiecte de hotărâri-2022  sau la sediul instituţiei.

Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 16.06.2022, în atenţia responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Miceşti, domnişoara Elena-Alexandra Ene:

  • în format electronic pe adresa de e-mail: micesti@yahoo.com;
  • la sediul Primăriei comunei Miceşti din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după aplicarea influenţelor conform prevederi O.U.G. 47 din 2022 pentru obiectivul de investiţie „Înfiinţare creşă în comuna Miceşti, judeţul Argeş“ şi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.

PRIMAR,
Ing. Dumitru VOICU

Întocmit,
Responsabil pentru aplicarea Prevederilor Legii nr.52/2003
Elena-Alexandra ENE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *