Anunț nr. 5426 din 02.06.2022 – Plan Urbanistic Zonal pentru introducere în intravilan şi reglementare urbanistică în vederea realizării investiţiei „Construire locuinţă individuală“, com. Miceşti, sat Miceşti, nr. 37, jud. Argeş

Anunțuri și Informări Publice

Nr. 5426/02.06.2022

ANUNŢ

În etapa de aprobare PUZ – transparență decizională

Plan Urbanistic Zonal pentru introducere în intravilan şi reglementare urbanistică în vederea realizării investiţiei

„Construire locuinţă individuală“, com. Miceşti, sat Miceşti, nr. 37, jud. Argeş

            Primarul comunei Miceşti, judeţul Argeş anunţă că începând cu data de 02.06.2022, la sediul Primăriei comunei Miceşti, str. Principală, Responsabil Urbanism se poate consulta documentaţia PUZ – pentru introducere în intravilan şi reglementare urbanistică în vederea realizării investiţiei „Construire locuinţă individuală“, com. Miceşti, sat Miceşti, nr. 37, jud. Argeş, forma finală.

            Amplasament PUZ: Comuna Miceşti Judeţ Argeş, sat Miceşti, f.n., nr. cad. 83464

Iniţiator: Dl. Ion Alexandru Iulian

Proiectant: S.C. URBAIS & CO S.R.L.

Documentaţia PUZ este completă; conţine toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism şi este completată cu cerinţele şi condiţiile din avize.

În termen de 30 de zile calendaristice de la data prezentului anunţ se pot depune, în scris, observaţii, recomandări, sugestii şi opinii privind documentaţia, la Registratura Primăriei comunei Miceşti.

Răspunsurile la observaţiile transmise se vor posta şi afişa în termen de 5 zile calendaristice de la data expirării perioadei, pe site-ul propriu, www.comunamicesti.ro, în secţiunea Transparenţă Decizională, şi la sediul Primăriei comunei Miceşti.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este doamna Maria UDUDEC- responsabil urbanism, e-mail: primaria.micesti@yahoo.com, telefon primărie: 0248 234 002, telefon responsabil: 0749894673

PRIMAR,
Ing. Dumitru VOICU

Întocmit,
Responsabil urbanism, Maria UDUDEC

PUZ – Ion Alexandru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *