Anunț nr. 3703 din 04.04.2022 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 21 din 24.03.2022 PRIVIND AMENAJAREA ŞI DOTAREA UNUI PARC VERDE CU ARBORI, ARBUŞTI, ALEI PIETONALE, FOIŞOARE, BĂNCUŢE, MESE DE PING-PONG DIN BETON, APARAT MULTIFUNCŢIONAL PENTRU FITNESS, DESTINAT RECREĂRII COPIILOR PE VECHIUL AMPLASAMENT AL ŞCOLII VECHI DIN SATUL MICEŞTI

Anunțuri transparența decizională

Nr. 3703/04.04.2022

ANUNŢ

Astăzi, 04.04.2022, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Micești anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 21 din 24.03.2022 PRIVIND AMENAJAREA ŞI DOTAREA UNUI PARC VERDE CU ARBORI, ARBUŞTI, ALEI PIETONALE, FOIŞOARE, BĂNCUŢE, MESE DE PING-PONG DIN BETON, APARAT MULTIFUNCŢIONAL PENTRU FITNESS, DESTINAT RECREĂRII COPIILOR PE VECHIUL AMPLASAMENT AL ŞCOLII VECHI DIN SATUL MICEŞTI.
Proiectul este însoțit de Referatul de aprobare nr. 3377/24.03.2022 şi a fost iniţiat de consilierul local al grupului USR PLUS.
Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a instituției www.comunamicesti.ro, secțiunea Transparență Decizională – Proiecte în dezbatere-2022 / în secțiunea Consiliul Local Micești- Proiecte de hotărâri-2022 sau la sediul instituției.

Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 21.03.2022, în atenţia responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Miceşti, domnişoara Elena-Alexandra Ene:
• în format electronic pe adresa de e-mail: primaria.micesti@yahoo.com;
• la sediul Primăriei comunei Miceşti din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind amenajarea şi dotarea unui parc verde cu arbori, arbuşti, alei pietonale, foişoare, băncuţe, mese de ping-pong din beton, aparat multifuncţional pentru fitness, destinat recreării copiilor pe vechiul amplasament al şcolii vechi din satul Miceşti“ şi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum și datele de contact ale solicitantului.

PRIMAR,
Ing. Dumitru VOICU

Întocmit,
Responsabil pentru aplicarea
Prevederilor Legii nr.52/2003
Elena-Alexandra ENE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *