Anunț nr. 10134 din 13.10.2022 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr.55 din 13.10.2022 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE., A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ÎNFIINTARE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL BRÎNZARI, COMUNA MICEȘTI, JUDETUL ARGEȘ”, APROBAT PENTRU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY”, PRECUM ȘI A SUMEI REPREZENTÂND CATEGORIILE DE CHELTUIELI FINANȚATE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI .

Anunțuri transparența decizională

ANUNŢ

Astăzi, 13.10.2022, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Miceşti anunţă deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 55 din 13.10.2022 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE., A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ÎNFIINTARE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL BRÎNZARI, COMUNA MICEȘTI, JUDETUL ARGEȘ”, APROBAT PENTRU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY”, PRECUM ȘI A SUMEI REPREZENTÂND CATEGORIILE DE CHELTUIELI FINANȚATE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI .
Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 10129/13.10.2022, Raportul de specialitate nr. 10130/13.10.2022 şi a fost iniţiat de către primarul comunei Miceşti.
Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei www.comunamicesti.ro, secţiunea Transparenţă Decizională – Proiecte în dezbatere-2022 / în secţiunea Consiliul Local Miceşti- Proiecte de hotărâri-2022 sau la sediul instituţiei.
Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 24.10.2022, în atenţia responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Miceşti:
• în format electronic pe adresa de e-mail: primaria.micesti@yahoo.com;
• la sediul Primăriei comunei Miceşti din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Înfiintare sistem centralizat de alimentare cu apă în satul brînzari, comuna micești, judetul argeș”, aprobat pentru finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului“ şi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.

PRIMAR,
Ing. Dumitru VOICU

Întocmit,
Responsabil pentru aplicarea Prevederilor Legii nr.52/2003

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *