Anunț nr. 1837 din 7.03.2022 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 18 din 04.03.2022 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE „ÎNFIINŢARE LOCURI DE JOACĂ ÎN SATELE MICEŞTI, PURCĂRENI, PĂULEASCU DIN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ“ – LOC DE JOACĂ MICEŞTI

Anunțuri transparența decizională

Nr. 1837/07.03.2022

ANUNŢ

Astăzi, 07.03.2022, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Miceşti anunţă deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 18 din 04.03.2022 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE „ÎNFIINŢARE LOCURI DE JOACĂ ÎN SATELE MICEŞTI, PURCĂRENI, PĂULEASCU DIN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ“ – LOC DE JOACĂ MICEŞTI
Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 1804/04.03.2022, de Raportul de specialitate nr. 1805/04.03.2022 şi a fost iniţiat de primarul comunei Miceşti.
Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei www.comunamicesti.ro, secţiunea Transparenţă Decizională – Proiecte în dezbatere-2022 / în secţiunea Consiliul Local Miceşti- Proiecte de hotărâri-2022 sau la sediul instituţiei.

Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 18.03.2022, în atenţia responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Miceşti, domnişoara Elena-Alexandra Ene:
• în format electronic pe adresa de e-mail: primaria.micesti@yahoo.com;
• la sediul Primăriei comunei Miceşti din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre aprobarea Proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie „Înfiinţare locuri de joacă în satele Miceşti, Purcăreni, Păuleascu din comuna Miceşti, judeţul Argeş“ – loc de joacă Miceşti“ şi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.

PRIMAR,
Ing. Dumitru VOICU

Întocmit,
Responsabil pentru aplicarea Prevederilor Legii nr.52/2003
Elena-Alexandra ENE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *