Anunț nr. 1835 din 07.03.2022 – deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 16 din 04.03.2022 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT DUPĂ FINALIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIŢII ŞI A INFLUENŢELOR CONFORM PREVEDERI O.U.G. 15/2021 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE „ÎNFIINŢARE CREŞĂ ÎN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ“

Anunțuri transparența decizională

Nr. 1835/07.03.2022

ANUNŢ

Astăzi, 07.03.2022, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Miceşti anunţă deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 16 din 04.03.2022 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT DUPĂ FINALIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIŢII ŞI A INFLUENŢELOR CONFORM PREVEDERI O.U.G. 15/2021 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE „ÎNFIINŢARE CREŞĂ ÎN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ“.

Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 1797/04.03.2022, de Raportul de specialitate nr. 1801/04.03.2022, de Devizul General actualizat după finalizarea procedurilor de achiziţii şi a influenţelor OUG 15/2021 şi a fost iniţiat de primarul comunei Miceşti.

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a instituției www.comunamicesti.ro, secţiunea Transparenţă Decizională – Proiecte în dezbatere-2022 / în secţiunea Consiliul Local Micești- Proiecte de hotărâri-2022  sau la sediul instituției.

 

Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 18.03.2022, în atenţia responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Micești, domnișoara Elena-Alexandra Ene:

  • în format electronic pe adresa de e-mail: micesti@yahoo.com;
  • la sediul Primăriei comunei Micești din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre aprobarea Devizului general actualizat după finalizarea procedurilor de achiziții și a influențelor conform prevederi O.U.G. 15/2021 pentru obiectivul de investiție „Înființare creșă în comuna Micești, județul Argeș“ și se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.

 

PRIMAR,

Ing. Dumitru VOICU

Întocmit,

Responsabil pentru aplicarea

Prevederilor Legii nr.52/2003

Elena-Alexandra ENE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *