Anunț nr. 6181 din 22.06.2022 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 33 DIN 21.06.2022 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC  NR. 1103/2022 ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ – ETAPA 1 – STRĂZILE VALEA TROISLAV, ALEEA DUMBRAVEI ŞI VALEA PURCĂREANCA DC 226“

Anunțuri transparența decizională

Nr. 6181/22.06.2022

ANUNŢ

            Astăzi, 22.06.2022, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Miceşti anunţă deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 33 DIN 21.06.2022 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC  NR. 1103/2022 ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ – ETAPA 1 – STRĂZILE VALEA TROISLAV, ALEEA DUMBRAVEI ŞI VALEA PURCĂREANCA DC 226“.

Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 6119/21.06.2022, Raportul de specialitate nr.   6120/21.06.2022, Devizul General al obiectivului de investiţii şi a fost iniţiat de către primarul comunei Miceşti.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei www.comunamicesti.ro, secțiunea Transparență Decizională – Proiecte în dezbatere-2022 / în secțiunea Consiliul Local Miceşti- Proiecte de hotărâri-2022  sau la sediul instituţiei.

Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 04.07.2022, în atenţia responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Miceşti, domnişoara Elena-Alexandra Ene:

  • în format electronic pe adresa de e-mail: micesti@yahoo.com;
  • la sediul Primăriei comunei Miceşti din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic  nr. 1103/2022 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie „Modernizare drumuri locale în comuna Miceşti, judeţul Argeş – etapa 1 – străzile Valea Troislav, Aleea Dumbravei şi Valea Purcăreanca DC 226“ şi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.

PRIMAR,
Ing. Dumitru VOICU

Întocmit,
Responsabil pentru aplicarea Prevederilor Legii nr.52/2003
Elena-Alexandra ENE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *