Anunț nr. 1331 din 17.02.2022 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 11 din 10.02.2022

Anunțuri transparența decizională

Nr. 1331/17.02.2022

ANUNŢ

Astăzi, 17.02.2022, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Micești anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 11 din 10.02.2022 PRIVIND DESEMNAREA A 2 CONSILIERI LOCALI MEMBRI AI COMISIEI PENTRU EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE ALE SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI MICEŞTI, JUD. ARGEŞ.

Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 1169/10.02.2022 şi a fost iniţiat de un număr de 7 consilieri local ai grupurilor Pro România, P.N.L., USR-PLUS, PMP şi UNPR.

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a instituției www.comunamicesti.ro, secțiunea Transparentă Decizională – Proiecte în dezbatere / în secțiunea Consiliul Local Micești- Proiecte de hotârâri-2022  sau la sediul instituției.

Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 27.02.2022, în atenția responsabilului pentru relația cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Micești, domnișoara Elena-Alexandra Ene:

  • în format electronic pe adresa de e-mail: micesti@yahoo.com;
  • la sediul Primăriei comunei Micești din str. Principală, nr.72, la Registratura instituției.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind desemnarea a 2 consilieri locali membri ai comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului general al comunei Micești, jud. Argeș“ şi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ
Jr. Mihai-Iulian DULAMĂ

Întocmit,
Responsabil pentru aplicarea Prevederilor Legii nr.52/2003
Elena-Alexandra ENE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *