Anunț nr. 922 din 31.01.2023 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI MICEȘTI PE ANUL 2023 ȘI ESTIMĂRILE PENTRU ANII 2024-2026.

Nr. 922/31.01.2023 ANUNŢ Astăzi, 31.01.2023, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Miceşti anunţă deschiderea procesului de dezbatere publică pentru tema: APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI MICEȘTI PE ANUL 2023 ȘI ESTIMĂRILE PENTRU ANII 2024-2026. În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria comunei Miceşti, organizează în […]

Continue Reading

Anunț nr. 711 din 20.01.2023 – Rezultatul privind selecția dosarelor înscrise la concursul organizat in data de 01.02.2023 , pentru ocuparea funcției publice de Șef serviciu , clasa I, grad profesional I la Serviciul Financiar-Contabilitate, Impozite si Taxe din cadrul Primăriei Comunei Micești

Continue Reading

Anunț nr. 470 din 16.01.2023 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 3 din 16.01.2023 REFERITOR LA TRECEREA TERENURILOR EXTRAVILAN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 176 HA AVÂND CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ PĂȘUNE DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ, EXCEPTÂND SUPRAFAȚA AFERENTĂ DRUMURILOR DE EXPLOATARE DIN COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ SITUATE ÎN PROXIMITATEA AMPLASAMENTELOR PĂȘUNILOR.

Nr. 470/16.01.2023 ANUNŢ Astăzi, 16.01.2023, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Miceşti anunţă deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 3 din 16.01.2023 REFERITOR LA TRECEREA TERENURILOR EXTRAVILAN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 176 HA AVÂND CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ PĂȘUNE DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ, EXCEPTÂND SUPRAFAȚA AFERENTĂ […]

Continue Reading

Anunț nr. 385 din 11.01.2023 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 2 din 09.01.2023 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A LOCURILOR DE JOACĂ, PUBLICE, PENTRU COPIII DIN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ.

Nr. 385/11.01.2023 ANUNŢ Astăzi, 11.01.2023, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Miceşti anunţă deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 2 din 09.01.2023 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A LOCURILOR DE JOACĂ, PUBLICE, PENTRU COPIII DIN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ. Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 252/09.01.2023 şi […]

Continue Reading

Anunț nr. 321 din 11.01.2023 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 1 din 06.01.2023 PRIVIND APROBAREA ACHIZIŢIONĂRII UNEI AUTOVIDANJE PENTRU COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ.

Nr. 321/11.01.2023 ANUNŢ Astăzi, 11.01.2023, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Miceşti anunţă deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 1 din 06.01.2023 PRIVIND APROBAREA ACHIZIŢIONĂRII UNEI AUTOVIDANJE PENTRU COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ. Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 185/06.01.2023 şi a fost iniţiat de către un consilier local al […]

Continue Reading

Proiecte de Hotărâri – 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.5 din 01.02.2023 – privind trecerea terenurilor extravilan în suprafață de 500.000 mp (50 ha), având categoria de folosință pășune, din domeniul public în domeniul privat al comunei Micești, județul Arge PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.4 din 31.01.2023 – privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe anul 2023 […]

Continue Reading

Anunț nr. 12249 din 30.12.2022 – concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere:Șef serviciu, clasa I, grad profesional I la Serviciul Financiar-Contabilitate, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești, județul Argeș.             Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 30.12.2022 – 18.01.2023 la sediul Primăriei comunei Micești din comuna Mi

Nr .  12249 din 30.12.2022 ANUNȚ Primăria comunei Micești din județul Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere: Șef serviciu, clasa I, grad profesional I la Serviciul Financiar-Contabilitate, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești, județul Argeș. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în […]

Continue Reading