OBIECTIVULUI. Anunț nr. 1949 din 20.02.2024 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 13 din 12.03.2024 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI MICESTI PE TRIMESTRUL I 2024

Anunțuri transparența decizională

Nr. 1949/20.02.2024

ANUNŢ

Astăzi, 12.03.2024, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Miceşti anunţă deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 13 din 12.03.2024 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI MICESTI PE TRIMESTRUL I 2024.
Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 1935 din 12. 03.2024, Raportul de specialitate nr. 1936 din 12.03.2024, Raportul de specialitate nr. 1937 din 12.03.2024 şi a fost iniţiat de către primarul Comunei Micești.
Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei www.comunamicesti.ro, secţiunea Transparenţă Decizională – Proiecte în dezbatere-2024 / în secţiunea Consiliul Local Miceşti- Proiecte de hotărâri-2024 sau la sediul instituţiei.
Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 22.03.2024, în atenţia responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Miceşti, doamna Elena-Alexandra Ghenescu.
• în format electronic pe adresa de e-mail: primaria.micesti@yahoo.com;
• la sediul Primăriei comunei Miceşti din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micesti pe trimestrul I 2024‟ şi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.

PRIMAR,
Ing. Dumitru VOICU

Întocmit,
Responsabil pentru aplicarea Prevederilor Legii nr.52/2003,
Elena-Alexandra Ghenescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *