Anunț de publicitate nr. 10965 din 11.11.2022

Anunț de publicitate Anunțuri și Informări Publice

Nr. 10965/11.11.2022

PUBLICITATE

În conformitate cu prevederile de prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a) și alin. (5)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș, convocată prin Dispoziția Primarului Comunei Micești Nr. 329 din 11.11.2022  privind convocarea Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș în data de 14.11.2022, la ora 1600 în ședință extraordinară, se stabilesc următoarele:

 1. a) Data, ora și locul desfășurării ședinței:

– 14 NOIEMBRIE 2022, la ora 1600 la sediul Primăriei comunei Micești, situat în satul Micești, nr.72, comuna Micești, județul Argeș, în ședință extraordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali;

 1. b) Proiectul ordinii de zi:
 2. Adoptarea procesului-verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local al Comunei Micești din județul Argeș.
 3. Proiectul de hotărâre nr. 59 din 03.11.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș pentru o perioadă de trei luni.
 • Proiectul de însoțit de:
 • Referatul de aprobare 10757 din 03.11.2022 al primarului comunei Miceşti;
 • Raportul de specialitate 10758 din 03.11.2022 al secretarului general al comunei Miceşti;
 1. Proiectul de hotărâre nr. 61 din 11.11.2022 privind implementarea proiectului „Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Micești, județul Argeș” cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte: PNRR/2022/C3/S/I.1.A.
 • Proiectul de însoțit de:
 • Referatul de aprobare al primarului comunei Micești înregistrat sub numărul 10958/11.11.2022;
 • Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Achiziții Publice, înregistrat sub numărul 10959/11.11.2022;

                                                                      Contrasemnează pentru legalitate,
Primarul comunei Micești;                               Secretarul General al comunei Micești,      
Ing. Dumitru VOICU                                                          Jr. Mihai-Iulian DULAMĂ 
   

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *