Anunț nr. 7221 din 09.08.2022 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 44 DIN 09.08.2022 PRIN CARE SE APROBĂ CA, DOMNUL CONSILIER LOCAL HAPĂ VICTOR-ION – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, SĂ FACĂ PARTE DIN COMISIA I DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ – COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU BUGET-FINANȚE, PATRIMONIU, FONDURI EUROPENE, RELAȚII EXTERNE, SĂNĂTATE, MUNCĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ ȘI PENTRU MODIFICAREA ÎN ACEST SENS A PUNCTULUI II. AL ART. 2 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ NR. 2/10.12.2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ.

Anunțuri transparența decizională

Nr.  7221/09.08.2022

ANUNŢ

            Astăzi, 09.08.2022, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Micești anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 44 DIN 09.08.2022 PRIN CARE SE APROBĂ CA, DOMNUL CONSILIER LOCAL HAPĂ VICTOR-ION – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, SĂ FACĂ PARTE DIN COMISIA I DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ – COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU BUGET-FINANȚE, PATRIMONIU, FONDURI EUROPENE, RELAȚII EXTERNE, SĂNĂTATE, MUNCĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ ȘI PENTRU MODIFICAREA ÎN ACEST SENS A PUNCTULUI II. AL ART. 2 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ NR. 2/10.12.2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ.

Proiectul este însoțit de Referatul de aprobare nr. 7219/09.08.2022, Raportul de specialitate nr.   7220/02.08.2022 și a fost inițiat de către primarul comunei Micești.

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a instituției www.comunamicesti.ro, secțiunea Transparență Decizională – Proiecte în dezbatere-2022 / în secţiunea Consiliul Local Miceşti- Proiecte de hotărâri-2022  sau la sediul instituţiei.

Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 22.08.2022, în atenţia responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Miceşti, domnişoara Elena-Alexandra Ene:

  • în format electronic pe adresa de e-mail: micesti@yahoo.com;
  • la sediul Primăriei comunei Micești din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre prin care se aprobă ca, domnul consilier local Hapă Victor-Ion – partidul social democrat, să facă parte din comisia I de specialitate a Consiliului Local al comunei Micești din județul Argeș – comisia de specialitate pentru Buget-Finanțe, patrimoniu, fonduri europene, relații externe, sănătate, muncă, protecție socială și strategii de dezvoltare comunitară și pentru modificarea în acest sens a punctului II. al art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Micești din județul Argeș nr. 2/10.12.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Micești din județul Argeș“ şi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.

PRIMAR,
Ing. Dumitru VOICU
Întocmit,

Responsabil pentru aplicarea
Prevederilor Legii nr.52/2003
Elena-Alexandra ENE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *