Anunț nr. 1329 din 17.02.2022 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 09 din 07.02.2022

Anunțuri transparența decizională

Nr. 1329/17.02.2022

ANUNŢ

            Astăzi, 17.02.2022, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Micești anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 09 din 07.02.2022 PRIVIND OBIECTIVUL „SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO PERFORMANT ÎN COMUNA MICEŞTI, JUD. ARGEŞ“.

Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 1095/07.02.2022, Anexa nr. 1 la Proiectul de H.C.L. nr. 9 din 07.02.2022  şi a fost iniţiat de un consilier local al grupului P.N.L.

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a instituției www.comunamicesti.ro, secțiunea Transparență Decizională – Proiecte în dezbatere / în secțiunea Consiliul Local Micești- Proiecte de hotârâri-2022  sau la sediul instituției.

Propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 27.02.2022, în atenţia responsabilului pentru relația cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Micești, domnișoara Elena-Alexandra Ene:

  • în format electronic pe adresa de e-mail: micesti@yahoo.com;
  • la sediul Primăriei comunei Micești din str. Principală, nr.72, la Registratura instituției.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind obiectivul „Sistem de supraveghere video performant în comuna Micești, jud. Argeș“ şi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum și datele de contact ale solicitantului.

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ

Jr. Mihai-Iulian DULAMĂ

Întocmit,

Responsabil pentru aplicarea

Prevederilor Legii nr.52/2003

Elena-Alexandra ENE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *