Proiecte în dezbatere

Proiect Hotărâre nr.34/30.08.2021 – privind aderarea Unității Administrativ -Teritoriale Comuna Micești din Județul Argeș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș (Apă- Canal)
REFERAT DE APROBARE al Proiectului de Hotărâre privind aderarea Unității Administrativ -Teritoriale Comuna Micești din Județul Argeș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș (Apă- Canal)

Proiect Hotărâre nr.33/30.07.2021 – privind aprobare număr şi cuantum burse școlare
RAPORT DE SPECIALITATE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea număr și cuantum burse școlare
REFERAT DE APROBARE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea număr şi cuantum burse şcolare

Proiect Hotărâre nr.32/30.07.2021 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea destinației terenului, ridicarea interdicției de construire și reglementare urbanistică pentru Desființare anexă gospodărească, construire Centru Maltez de servicii sociale și comunitare, împrejmuire proprietate, ministație epurare, loc de joacă și parcare, sat Păuleasca, comuna Micești, județul Argeș
RAPORT DE SPECIALITATE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea destinației terenului, ridicarea interdicției de construire și reglementare urbanistică pentru Desființare anexă gospodărească, construire Centru Maltez de servicii sociale şi comunitare, împrejmuire proprietate, ministaţie epurare, loc de joacă şi parcare“ sat Păuleasca, comuna Micești, județul Argeș
REFERAT DE APROBARE al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea destinației terenului, ridicarea interdicției de construire şi reglementare urbanistică pentru Desființare anexă gospodărească, construire Centru Maltez de servicii sociale și comunitare, împrejmuire proprietate, ministație epurare, loc de joacă şi parcare“ sat Păuleasca, comuna Micești, județul Argeș

Proiect Hotărâre nr.31/30.07.2021 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș pentru o perioadă de trei luni
RAPORT DE SPECIALITATE la Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș pentru o perioadă de trei luni
REFERAT DE APROBARE al Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș pentru o perioadă de trei luni

Proiect Hotărâre nr.13/16.02.2021 – prin care se propune schimbarea destinației unei suprafețe de teren, 30m2, terenul Școlii Gimnaziale Nr. l Micești, în spațiu cu destinația amplasare chioșc ambulant cu produse alimentare destinate elevilor

Proiect Hotărâre nr.12/16.02.2021 – prin care se propune schimbarea destinației unei suprafețe de teren, 30m2, terenul Școlii Gimnaziale Purcăreni-Micești, în spațiu cu destinația amplasare chioșc ambulant cu produse alimentare destinate elevilor