Buget local

PROPUNERE LISTĂ CHELTUIELI DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2023
PROPUNERI CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE PENTRU ANUL 2023
PROPUNERI VENITURI BUGET LOCAL 2024-2026, SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
PROPUNERI VENITURI BUGET LOCAL 2024-2026, SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
PROPUNERI VENITURI BUGET LOCAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE PENTRU ANUL 2023
Adresa Ministerul Finanțelor nr. 5793 din 26.01.2023
PROPUNERI CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE PENTRU ANUL 2023
PROPUNERI VENITURI BUGET LOCAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE PENTRU ANUL 2023
PROPUNERI CHELTUIELI LISTA INVESTIȚII PENTRU ANUL 2023
PROPUNERI VENITURI BUGET LOCAL 2024-2026, SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Adresa Ministerul Finanțelor NR. 16659 din 28.12.2022
Adresa Ministerul Finanțelor NR. 12175 din 28.12.2022
Adresa Ministerul Finanțelor NR. 352 din 11.01.2023
Adresa Ministerul Finanțelor NR. 572 din 19.01.2023

RAPORT DE EXECUȚIE BUGETARĂ COFOG3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA DE 31.12.2021
VENITURI TOTAL AN 2022
PROPUNERI VENITURI BUGET LOCAL ÎN ANUL 2022 – SECÂIUNEA DE FUNCȚIONARE
PROPUNERI CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE PENTRU ANUL 2022
ADRESA ANAF NR. 28627 DIN 08.02.2022
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, repartizate pe anul 2022, respectiv estimările pe anii 2023, 2024 și 2025, în conformitate cu prevederile Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022
PROPUNERI VENITURI BUGET LOCAL ESTIMĂRI AN 2023, 2024, 2025- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
PROPUNERI CHELTUIELI BUGET LOCAL ESTIMĂRI AN 2023, 2024, 2025- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
ADRESA ANAF NR. 1448 DIN 17.02.2022
ADRESA ANAF NR. 1534 DIN 22.02.2022
Adresă privind finanțarea cheltuielilor cu bursele acordate elevilor
Adrese ANAF Buget 2022
Cont de execuție cheltuieli de capital (investiții), încheiat la data de 31.12.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 12 din 23.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe anul 2022 si estimările pentru anii 2023-2025
REFERAT DE APROBARE al PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr. 12 din 23.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe anul 2022 si estimările pentru anii 2023-2025
REFERAT DE SPECIALITATE al PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr. 12 din 23.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe anul 2022 si estimările pentru anii 2023-2025

Cont execuție bugetară la 31.12.2021
Raport execuție bugetară la 31.12.2021