Anunț nr. 4035 din 20.05.2024 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR.20 din 20.05.2024 PRIVIND TECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MICEȘTI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MICEȘTI A DRUMURILOR MENȚIONATE În Anexa NR. 1.

Anunțuri transparența decizională

ANUNŢ

Astăzi, 20.05.2024, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Miceşti anunţă deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE Nr. 20 din 20.05.2024 PRIVIND TECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MICEȘTI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MICEȘTI A DRUMURILOR MENȚIONATE În Anexa NR. 1.

Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 3994 din 20.05.2024, Raportul de specialitate nr. 3995 din 20.05.2024 şi a fost iniţiat de către primarul comunei Micești.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei www.comunamicesti.ro, secţiunea Transparenţă Decizională – Proiecte în dezbatere-2024 / în secţiunea Consiliul Local Miceşti- Proiecte de hotărâri-2024  sau la sediul instituţiei.

Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 30.05.2024, în atenţia responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Miceşti, doamna Elena-Alexandra Ghenescu.

  • în format electronic pe adresa de e-mail: micesti@yahoo.com;
  • la sediul Primăriei comunei Miceşti din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind tecerea din domeniul privat al Comunei Micești în domeniul public al Comunei Micești a drumurilor menționate în Anexa nr. 1‟ şi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.

PRIMAR,
Ing. Dumitru VOICU

Întocmit,
Responsabil pentru aplicarea
Prevederilor Legii nr.52/2003,
Elena-Alexandra Ghenescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *