Anunț nr. 1174 din 08.02.2024 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 5 din 02.02.2024 PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI MEMBRI AI COMISIEI PENTRU EVALUAREA SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ.

Anunțuri transparența decizională

Nr. 1174/08.02.2024

ANUNŢ

Astăzi, 08.02.2024, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Miceşti anunţă deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 5 din 02.02.2024 PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI MEMBRI AI COMISIEI PENTRU EVALUAREA SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ.
Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 997 din 02.02.2024 şi a fost iniţiat de către consilierii locali ai grupurilor Pro România, PNL, USR, PMP și PNR.
Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei www.comunamicesti.ro, secţiunea Transparenţă Decizională – Proiecte în dezbatere-2024 / în secţiunea Consiliul Local Miceşti- Proiecte de hotărâri-2024 sau la sediul instituţiei.

Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 19.02.2024, în atenţia responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Miceşti, doamna Elena-Alexandra Ghenescu.
• în format electronic pe adresa de e-mail: primaria.micesti@yahoo.com;
• la sediul Primăriei comunei Miceşti din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind desemnarea consilierilor locali membri ai comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Micești, județul Argeș‟ şi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.

PRIMAR,
Ing. Dumitru VOICU

Întocmit,
Responsabil pentru aplicarea
Prevederilor Legii nr.52/2003,
Elena-Alexandra Ghenescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *