Anunț nr. 11620 din 09.12.2022 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 68 din 09.12.2022 PRIVIND APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE DE PE RAZA UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE COMUNA MICEŞTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024.

Anunțuri transparența decizională

Nr. 11620/09.12.2022

ANUNŢ

Astăzi, 09.12.2022, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Miceşti anunţă deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 68 din 09.12.2022 PRIVIND APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE DE PE RAZA UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE COMUNA MICEŞTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024.
Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 11616/09.12.2022, Raportul de specialitate nr. 11617/09.12.2022 întocmit de către Secretarul General al UAT Comuna Miești, proiectul a fost iniţiat de către primarul comunei Micești.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei www.comunamicesti.ro, secţiunea Transparenţă Decizională – Proiecte în dezbatere-2022 / în secţiunea Consiliul Local Miceşti- Proiecte de hotărâri-2022 sau la sediul instituţiei.

Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 19.12.2022, în atenţia responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Miceşti, doamna Elena-Alexandra Ghenescu.
• în format electronic pe adresa de e-mail: primaria.micesti@yahoo.com;
• la sediul Primăriei comunei Miceşti din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza unităţii administrativ teritoriale comuna miceşti, pentru anul şcolar 2023-2024“ şi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.

PRIMAR,
Ing. Dumitru VOICU

Întocmit,
Responsabil pentru aplicarea Prevederilor Legii nr.52/2003,
Elena-Alexandra Ghenescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *