Anunț nr. 9974 din 06.10.2022 – privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr.53 DIN 06.10.2022 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI NR. 40 DIN 27.09.2022 PRIVIND APROBAREA DENUMIRILOR STRĂZILOR ŞI ALEEILOR (NOMENCLATURA STRADALĂ) DIN COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ.

Anunțuri transparența decizională

ANUNŢ

Astăzi, 06.10.2022, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Miceşti anunţă deschiderea procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 53 DIN 06.10.2022 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI NR. 40 DIN 27.09.2022 PRIVIND APROBAREA DENUMIRILOR STRĂZILOR ŞI ALEEILOR (NOMENCLATURA STRADALĂ) DIN COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ.
Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei www.comunamicesti.ro, secţiunea Transparenţă Decizională – Proiecte în dezbatere-2022 / în secţiunea Consiliul Local Miceşti- Proiecte de hotărâri-2022 sau la sediul instituției.
Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot depune până la data de 17.10.2022, în atenţia responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Miceşti:
• în format electronic pe adresa de e-mail: primaria.micesti@yahoo.com;
• la sediul Primăriei comunei Miceşti din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Micești nr. 40 din 27.09.2022 privind aprobarea denumirilor străzilor şi aleeilor (nomenclatura stradală) din comuna Micești, județul Argeș“ şi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.

PRIMAR,
Ing. Dumitru VOICU

Întocmit,
Responsabil pentru aplicarea Prevederilor Legii nr.52/2003

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *