Anunț de publicitate nr. 8472 din 21.09.2022

Anunț de publicitate

Nr. 8472/21.09.2022

PUBLICITATE

În conformitate cu prevederile de prevederile art. 133 alin.(1), art.134 alin. (1) lit. a) și alin. (5)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș, convocată prin Dispoziția Primarului Comunei Micești Nr. 260 din 21.09.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș în data de 27.09.2022, la ora 1600 în ședință ordinară, se stabilesc următoarele:

 1. a) Data, ora și locul desfășurării ședinței :

– 27 SEPTEMBRIE 2022, la ora 1600 la sediul Primăriei comunei Micești, situat în satul Micești, nr.72, comuna Micești, județul Argeș, în ședință ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali;

 1. b) Proiectul ordinii de zi :
 2. Adoptarea procesului-verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local al Comunei Micești din județul Argeș.
 3. Proiect de hotărâre nr. 49 din 09.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul III 2022.
 • Proiectul de însoțit de:
 • Referatul de aprobare al primarului comunei Micești înregistrat sub numărul 7910/06.09.2022;
 • Raportul de specialitate întocmit de Secretarul General al comunei Micești înregistrat sub numărul 7911/06.09.2022;
 1. Proiectul de hotărâre nr. 48 din 30.08.2022 privind aprobarea denumirilor străzilor şi aleeilor (Nomenclatura stradală) din Comuna Micești, județul Argeș
 • Proiectul de însoțit de:
 • Referatul de aprobare al primarului comunei Micești înregistrat sub numărul 7655/30.08.2022;
 • Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Cadastru şi Topografie şi Compartimentul Registru Agricol, înregistrat la nr. 7656/30.08.2022.

                                                                                   Contrasemnează pentru legalitate,
Primarul comunei Micești;                                                                                        Secretarul General al comunei Micești,
ing. Dumitru VOICU                                                                                                jr. Mihai Iulian DULAMĂ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *